Al vele jaren actief

Onderscheiding uitgereikt aan vrijwilligers r.k.-kerk

Berkel en Rodenrijs -- Zondag 12 september kreeg de Eucharistieviering in Onze-Lieve-Vrouw-Geboorte kerk een speciaal tintje. Vijf van de vele vrijwilligers van de parochie werden aan het eind van de viering voor hun inzet met een onderscheiding beloond.

John Hofman

Voordat de onderscheidingen werden uitgereikt mochten twee heren naar voren komen: Nico Schinkel is vele jaren dirigent geweest van het kerkkoor Cantemus Domino, maar gaat het wat rustiger aan doen. Hij blijft nog wel dirigent van het kerkkoor in de Pius X kerk. Ook hij werd zondag gehuldigd voor al zijn verdiensten voor de kerkgemeenschap. Nico draagt het dirigeerstokje over aan Gerard Bart die zondag het koor al dirigeerde.

Vrijwilligers

De onderscheidingen werden uitgereikt aan een vijftal vrijwilligers.
Ben Bergenhenegouwen heeft in 1995 het Middenkoor De Juiste Stemming opgericht en het 25 jaar geïnspireerd en begeleid als dirigent. Het koor treedt overal op. Ben is tevens een begenadigd pianist, speelt gitaar en zingt ook verdienstelijk. Een totaal muzikaal mens, zeer gedreven, maar streeft ook het perfectionisme na. Het moet wel goed zijn bij Ben voordat hij ergens achter staat. Hij kreeg naast een mooi boeket bloemen tevens een oorkonde waarop stond vermeld: '25 jaar leiding en inspiratie De Juiste Stemming'.
Riet Hörters-Bes heeft gedurende dertig jaar geholpen met het schoonhouden van de kerk. Tevens was ze vijftien jaar koster en vijf jaar doopkoster. Ze zorgde er ook voor dat alle liturgische kleding met enige regelmaat werd gewassen, zodat de voorgangers er weer representatief bij stonden. Dit alles ligt nu achter haar en is ze nu alleen nog lid van het zangkoor Cantemus Domino.
Thea van der Putte-Hoppenbrouwer mag dit jaar een jubileum vieren: zij is 25 jaar koster in de Pius X kerk in het Rodenrijs. Ook zij zorgt steeds voor schone liturgische kleding en houdt de kerk schoon. Op haar oorkonde stond vermeld: '25 jaar toegewijd koster Pius X'.
Leo van der Putte (echtgenoot van Thea), is hoofd tuinonderhoud bij de Pius X kerk en als er wat te klussen valt in het gebouw dan is hij de man. Als goede echtgenoot staat hij Thea bij in facilitaire zaken. Beiden stellen zich altijd bescheiden op en staan beslist niet op de voorgrond. Zondag ontkwamen ze er niet aan om even de volle aandacht te krijgen. Op zijn oorkonde stond vermeld: 'Creatief Hoofd Tuinonderhoud Pius X'.
Frans Uijttewaal zet zich al 40 jaar in voor de werkgroep Missie, Ontwikkeling en Vrede (MOV). Vele jaren een lokale groep die nu actief is in de Parochie Christus Koning met onder meer het organiseren van de Vastenactie en de Adventsactie. Frans was lid van de Bouwcommissie van de Mariakapel en betrokken bij de jaarlijkse Monumentendag. Tevens was hij collectant in de kerk. De tekst op de oorkonde luidt: '40 jaar Missie, Ontwikkeling en Vrede'.
Alle gehuldigden kregen uiteraard ook een boeket bloemen. Zonder vrijwilligers kan ook een kerkgemeenschap niet in stand worden gehouden. Reden te over om ze te blijven koesteren.