Stille Week voor Pasen

Bergschenhoek - In de kerken wordt de week voor Pasen stilgestaan bij het lijden en sterven van Jezus. Deze week wordt de Stille Week genoemd en is van maandag 25 tot en met zaterdag 30 maart. De Hervormde kerk in Bergschenhoek houdt al jaren elke avond in die week een korte bijeenkomst in de kerk aan de Kerkstraat 1.

In deze week voor Pasen staan de kerken stil bij het lijden en sterven van Jezus en komen ze als gemeente in de kerk bij elkaar. Het thema van deze week is: ‘Langs de Via Dolorosa’.
Dit jaar is ervoor gekozen om Jezus te volgen op de kruisweg, ook bekend onder de naam ‘Via Dolorosa’ op weg naar Golgotha. Het is een vertelling over de laatste uren in het leven van Jezus op aarde. Enkele kruiswegstaties zijn: ‘Jezus wordt ter dood veroordeeld’, ‘Jezus neemt Zijn kruis op’, ‘Simon van Cyrene helpt Jezus om Zijn kruis te dragen’, ‘Jezus sterft aan het kruis’. ‘Jezus wordt in het graf gelegd’.
De avonden zijn van 19.15 tot 19.45 uur. Op Goede Vrijdag begint de dienst om 19.30 uur. Op zondag 31 maart wordt Pasen gevierd.
De Werkgroep Stille Week nodigt belangstellenden van harte uit aanwezig te zijn.
De diensten zijn ook online te volgen via kerkomroep.nl, kerkdienstgemist.nl of YouTube (Hervormde Gemeente Bergschenhoek).