Extra bijeenkomst over uitlaten van honden in recreatieschap

Op maandag 20 september van 19.30 tot 21.00 uur is er een participatiebijeenkomst over het uitlaten van honden in de Eendragtspolder, het Lage Bergse Bos en het Nessebos. Vanwege de grote belangstelling en de coronaregels is deze bijeenkomst inmiddels vol. Daarom wordt er op dinsdag 21 september (hetzelfde tijdstip) een tweede bijeenkomst georganiseerd.

Tijdens de participatiebijeenkomst wordt uitgelegd waarom het recreatieschap zonering wil invoeren en krijgen betrokkenen de mogelijkheid om hun visie op de plannen te geven. Deze inbreng zal vervolgens verwerkt worden in een voorstel, waarna het bestuur het aanwijzingsbesluit kan vaststellen. Na publicatie van dit aanwijzingsbesluit wordt het vervolgens van kracht.
De maatregelen gelden voor de Eendragtspolder en het Nessebos, maar ook voor het eiland met de hooglanders in het Lage Bergse Bos. Het eiland is momenteel officieel verboden voor honden. Op het doorgaande pad zijn aangelijnde honden toegestaan. In de praktijk bij het handhaven blijkt deze regeling hier niet te werken. Daarin wil het recreatieschap een aanlijnplicht instellen voor het hele eiland.
In de toekomst zullen er nog meer maatregelen volgen voor het hondenbeleid. Zo wil het schap regels stellen voor grote groepen honden en zullen nog zoneringen volgen voor andere gebieden waar sprake is van hinder door honden. Daarover worden later, andere bijeenkomsten georganiseerd.
Het is allerminst de bedoeling om de Rottemeren onaantrekkelijk te maken voor honden. Maar gezien de toenemende druk van recreanten, honden, wetgeving en herwaardering van natuurwaarden is betere regulering noodzakelijk, aldus het Recreatieschap Rottemeren.
Aanmelden voor de tweede bijeenkomst kan via rottemeren@staatsbosbeheer.nl. Locatie: hoofdgebouw Willem Alexander Roeibaan, Nely Gambonplein 1, Zevenhuizen. Wees er snel bij, want het aantal plaatsen is beperkt (in verband met corona).