Afsluiten en beschouwen

Aan het einde van een werkjaar, net voor het begin van de vakantie, moeten er zaken worden afgerond. Ik zoek mijn agenda na op afspraken die eigenlijk nog open staan, mensen die ik nog beloofd had om te bezoeken, plannen die nog geschreven hadden moeten worden.
En zo lijkt het wel of net voor de vakantie ineens je agenda gevuld wordt terwijl je uitziet naar ontspanning, naar rust, of juist andere inspanning. Een bekend persoonlijk coach schrijft er over in een van zijn boeken. Om te voorkomen dat je de eerste week van je vakantie in je hoofd alleen nog bezig bent met het afronden van je werk, zou je in de voorlaatste week eens een lijstje moeten aanleggen over wat je wel in het afgelopen jaar gedaan en afgerond hebt. Dan kan je tot beschouwen komen, uit de waan van de dag, uit de cijfers aan het einde van de maand, uit de druk van de ongeschreven regels. “En zo,” gaat de coach verder, “is het goed om aan het einde van een werkjaar tijd te nemen om te overzien wat er allemaal gebeurd is, met jezelf, met je naaste, op je werk. Het beschouwen in de laatste weken werkt heel rustgevend en productief.”
En zo liep ik ook mijn agenda na, telde de werkbesprekingen, de ontmoetingen met collega’s, het aantal uitvaarten, de huisbezoekjes, de plannenmakerij gedurende het jaar, de vragen en spanningen rond corona, het informele overleg met zo veel anderen.
Het gaf mij een goed gevoel, niet zozeer om de statistieken, maar wel omdat in het tweede jaar van beperkingen ik mensen had ontmoet, gesproken, bij elkaar gebracht, tot bloei had laten komen, uitgenodigd had om een droom uit te spreken over ons samenleven, over ons samenwerken, en over ons samen leren.
Misschien mag ik u uitnodigen om ook zo terug te kijken op het afgelopen jaar, om de rust te nemen en te beschouwen wat u gedaan heeft, waarin u van betekenis bent geweest voor uzelf en een ander, waarin u de vreugde en de liefde hebt gedeeld of ontvangen, waarin u het leven hebt ontvangen en doorgegeven.
Ik wens u een mooie zomer toe.

Pastor Ton Halin
Parochie Christus Koning

​​​​​​​