Meet-up lunch van VNO-NCW Oostland

Oostland - In wat wellicht de laatste digitale bijeenkomst was van VNO-NCW Oostland werd een belangrijk thema aangekaart. Wat gebeurt er met de vragen en opmerkingen van leden van Oostland. Te gast was Kim Boersma van VNO-NCW West.

Het bestuur was creatief omgesprongen met de beperkingen die een digitale bijeenkomst nu eenmaal heeft. Alle deelnemers kregen in de ochtend een lunch box bezorgd die was samengesteld door evenementenlocatie t Manneke in Berkel en Rodenrijs. Zodoende konden de ondernemers genieten van diverse producten.
Gijs van der Helm, voorzitter van VNO-NCW Oostland, sprak de hoop uit dat het de laatste digitale bijeenkomst zou zijn want hij constateerde dat veel leden inmiddels wat “online moe” zijn geworden.
Zoals de zaken er nu voorstaan zal in juli de eerste fysieke bijeenkomst kunnen worden georganiseerd.

Contact is essentieel

Het bestuur heeft in de afgelopen maanden veelvuldig op diverse manieren contact gehad met de leden. De belangrijkste vraag was vanzelfsprekend wat de Covid-19 crisis voor hen betekent. De voorzitter benadrukte dat contact met elkaar essentieel is als men ondernemersgeluiden wil overbrengen naar gemeenten en naar de landelijke politiek. Vraag is wat er met al die opmerkingen en vragen gebeurd is. Daarmee gaf hij het woord aan de gastspreker Kim Boersma. Zij is directeur VNO-NCW West, een van de vijf regio’s van de ondernemersvereniging.

Lobby

District West bestaat uit tien kringen uit de provincies Noord- en Zuid-Holland. Kim Boersma stelde dat “de input van alle ondernemers belangrijk is”. De signalen worden samengevat en doorgesluisd naar het landelijk bestuur. En daarmee kan de lobby worden opgezet richting of provincie of de landelijke politiek.
Natuurlijk zijn er algemene problemen en specifieke maar alle opmerkingen krijgen de aandacht. Kort na het begin van de crisis werd er binnen VNO-NCW speciaal voor dit doel een crisisteam opgezet.
“Natuurlijk moesten ook wij veel leren want een dergelijke crisis was niet te voorzien," aldus Boersma. Maar in het algemeen kan worden gesteld dat er een aantal successen is behaald. Al duurde het soms veel langer dan men bij de werkgeversorganisatie had gewild.

Actuele problemen

Bij de rondvraag werd duidelijk welke problemen er nu bij ondernemers spelen. Dat is soms de halsstarrige houding bij enkele gemeentes. Ook het tekort aan grondstoffen is een uitdaging voor veel bedrijven. Maar het belangrijkste probleem vinden veel ondernemers het personeel. Het ziekteverzuim is relatief hoog. Dat komt niet direct door Covid-19 maar er zijn met name op psychologisch vlak veel problemen. Een lastig vraagstuk voor veel bedrijven. Maar ook dit heeft de aandacht van VNO-NCW.
Voorzitter Van der Helm sloot af met nogmaals de constatering dat er binnenkort weer met elkaar het glas kan worden geheven. Want digitaal bijeenkomen is nuttig maar de één op één gesprekken voor of na een bijeenkomst hebben absoluut meer toegevoegde waarde.