Als het aan de oppositie (D66, WIJ Lansingerland, GroenLinks, PvdA) ligt, dan volgen we aan Wilderszijde de plannen van de PvdA gedeputeerde Anne Koning en bouwt Lansingerland 35% of zelfs 100% sociale huurwoningen in de nieuwe wijk waarvoor ongeveer 2600 woningen plaats is. De financiering weet dit kwartet te vinden in de opbrengst van Eneco aandelen van 137,6 miljoen. Het lijkt gratis, alsof het de bewoners van Lansingerland niks kost, maar daar trapt u toch niet in!
De aandelen Eneco leverden de gemeente dividend op, we betalen voorzieningen met dit geld. Stop je Eneco geld in sociale woningbouw, dan moet de gemeente voorzieningen afbouwen of meer belasting vragen. Bovendien is niet 137,6 miljoen beschikbaar, maar ongeveer 77 miljoen. We zijn als gemeente Lansingerland grondposities aangegaan met leningen die afgelost moeten worden. Schulden die we overigens onder Vinex dwang van de provincie en het Rijk zijn aangegaan, waarna onze gemeente vrijwel failliet was en jaren heeft gedraaid onder curatele van diezelfde provincie.
Het is diezelfde provincie die Lansingerland brieven stuurt dat we 35% of zelf 100% sociaal moeten bouwen, de kosten van deze dwang zijn 100% voor rekening van onze bewoners. Financieel totaal onhaalbaar in een bouwproject dat meer dan 800 miljoen investeringen vereist. Je ziet het volgende faillissement al aankomen voor onze bewoners. De provincie en gemeente Rotterdam interesseert het lot van Lansingerland niets. Ze willen de problematische wijken met 70% sociale woningbouw in Rotterdam dwingend verdelen over de omringende gemeenten. In dit geval door 100% sociale woningbouw te eisen, gefinancierd door u. De VVD Lansingerland is tegen dit plan. We hebben samen met Leefbaar 3B, CDA en CU afgesproken dat we gemiddeld maximaal 20% sociale woningbouw willen. Omdat we gemiddeld op 19% zitten, zouden we aan Wilderszijde iets meer sociaal kunnen bouwen waarvoor we het Rijk uit een fonds van 1 miljard al twee keer een bijdrage hebben gevraagd. Die bijdrage hebben we niet gekregen. Bouwen we aan Wilderszijde 35% sociaal, dan is dat op uw kosten en gaan belastingen omhoog. Dat wil de Lansingerlandse VVD niet, op 16 maart 2022 kunt u aangeven of u de VVD daarin steunt.

Namens het bestuur van de VVD Lansingerland
Bart van Wanroij, voorzitter