In deze aflevering van (290) van Heden & Verleden schetst Fried Füss een beeld van de Bergweg honderd jaar geleden. We splitsen deze aflevering in twee delen, zodat de foto's goed tot hun recht kunnen komen. Vandaag deel 1.

Wie wil reageren of ideeën heeft voor Heden & Verleden kan contact opnemen met de redactie: tel. 010 - 5118892 (keuze 2) of redactie@de-heraut.nl.

Door Fried Füss

De Bergweg een eeuw geleden (1)

Bergschenhoek - Tot honderd jaar geleden was de Bergweg in Bergschenhoek nog smal en half verhard. Ongeveer achttien boerderijen stonden er langs en er waren ophaalbruggen omdat er gevaren werd. De laatste eeuw veranderde er veel langs de Bergweg, maar ook aan de weg zelf. De weg werd verhard en een paar keer verbreed en een deel kreeg een fietspad of een voetpad. Maar er gebeurde veel meer.

Vanaf 1934 werden er twee provinciale wegen aangelegd. Later de Leeuwenakkerweg en de Boterdorpseweg genoemd. Hierdoor kreeg de Bergweg een kruispunt.
Op het kaartje uit het begin van de vorige eeuw is de plek met een cirkel aangegeven. Op dit kaartje is de Bergweg vanaf de brug bij Bergschenhoek-dorp tot aan de gemeentegrens ter hoogte van de Wildersekade met pijlen aangegeven. De grens van toen is met een gele lijn geaccentueerd.
In 1960 werd de gemeentegrens die tussen de Splintersebrug en de Wildersekade over het fietspad liep, naar in de boezemsloot opgeschoven. 500 Meter weg werd sinds die tijd Rotterdams grondgebied.
Rond 1972 werd het kruispunt in een verkeersknooppunt veranderd door de aanleg van de Zestienhovenweg. 'Bergweg' werd vanaf die tijd Bergweg-Noord en Bergweg- Zuid.
De plaatjes op deze pagina en die van volgende week geven een beeld van de Bergweg van rond een eeuw geleden.