Online bingo Welzijn Lansingerland

Lansingerland - Zondag 11 april organiseren Welzijn Lansingerland, Bingo-Ring en Psjoooh! Bingo een online bingo. Gezellig meedoen vanuit uw luie stoel. Er zijn leuke prijzen te winnen, gesponsord door verschillende lokale ondernemers: Aphrodite Bloemsierkunst, Bakker van Maanen, Boerderij Het Lansingerland, Bakker Ammerlaan, KaaZaak, Jumbo Christiaan Veltrop en Plus Koelhuis. Tijd: 14.00 tot 16.30 uur. Aanmelden en kaarten bestellen: ga naar www.actieflansingerland.nl -> activiteiten -> bingo. Na aanmelding ontvangt u uiterlijk 9 april een deelnamelink via e-mail en de bingokaarten worden thuisgestuurd. Deelname kost € 5 voor 7 rondes. Ouder dan 50 jaar? Altijd prijs! Welzijn helpt u graag verder met het project ‘digitaal vaardig’ als u dat niet bent. Bel op werkdagen 010 - 522 55 45 of kijk op de website www.actieflansingerland.nl -> activiteiten -> digitaal vaardig ‘langer thuis’.

Discgolf Welzijn Lansingerland

Lansingerland - ActiefLansingerland (onderdeel van Welzijn Lansingerland) en Outdoor Valley organiseren deze maand elke maandag (12, 19 en 26 april) discgolf. Ontmoeting en gezelligheid vormen een belangrijk onderdeel van deze populaire buitenactiviteit. In plaats van clubs en een bal gebruiken spelers een disc (frisbee) die in een basket moet worden geworpen. Deelnemers dienen zich vooraf aan te melden. Denk om gepast schoeisel. Men speelt in groepjes van twee personen conform de richtlijnen van het RIVM. Locatie: Outdoor Valley, Hoeksekade 141, Bergschenhoek. Programma: 10.00 uur ontvangst met koffie/thee to go, 10.30 uur de deelnemers krijgen een route en een aantal discs mee, 12.00 uur eenvoudige lunch to go. Deelname kost € 8,75 per keer. Voor Actiefpashouders geldt 25% korting met couponcode die via de mail verstrekt is. Informatie en aanmelden: www.actieflansingerland.nl en kies voor activiteiten of bel 010 - 522 55 45.

Alzheimercafé Lansingerland

Lansingerland – Tijdens het Alzheimercafé op woensdag 14 april staan mantelzorgers centraal. Zorgen voor iemand met dementie kost veel energie en is niet altijd even gemakkelijk. Hoe houd je het vol? Hoe blijf je voor jezelf zorgen? Welke diensten zijn vanuit Welzijn Lansingerland beschikbaar om mantelzorgers te ondersteunen? Annemiek Wensing (Steunpunt Mantelzorg) en Jeanet Moerings (coördinator Informele Hulp) nemen u hierin mee. Omwille van de coronamaatregelen vindt het Alzheimercafé digitaal plaats via Zoom. Het programma is van 19.30 tot 20.45 uur, en u kunt 15 minuten vooraf inloggen. Inloggegevens kunt u krijgen door een email te sturen aan acl@alzheimerdwo.nl. Voor meer informatie: Welzijn Lansingerland, tel. 010 - 522 55 45.

Huurdersvereniging Lansingerland

Lansingerland - Door de aanhoudende maatregelen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan heeft het bestuur van de Huurdervereniging Lansingerland besloten de voorjaarsledenvergadering van 19 april te verplaatsen en gelijktijdig te houden met de najaarsledenvergadering op 15 november, ervan uitgaande dat het dan weer mogelijk is elkaar te ontmoeten. Informatie: mail naar info@hvll.nl, Irene van Vliet, secretaris HVLL, of bel 06 - 57737260.

Job Hulp Maatje Helpt

Lansingerland – Heb je je baan verloren of zit je niet op je plek? JobHulpMaatje Lansingerland Helpt je verder. Samen gaan we aan de slag, via een individueel traject met een gecertificeerd Maatje, om beter bemiddelbaar te worden op de arbeidsmarkt en nieuwe stappen te zetten richting een nieuwe baan of functie. Onze werkplek is volledig corona-proof ingericht en we houden ons aan alle geldende regelgeving.
Meer informatie vind je op onze website www.pand58.life/jobhulpmaatje of jobgroups@pand58.life. Heb je nog vragen over ons Job coach-traject neem dan contact op met Jan Grin, coördinator JHM Lansingerland 06 - 467 008 37.

Buurtbemiddeling

Lansingerland – Bij onenigheid met buren, kunt u een beroep doen op Buurtbemiddeling, een onafhankelijke organisatie in Lansingerland. Getrainde vrijwilligers uit Lansingerland worden ingezet om u te helpen door een luisterend oor te bieden, tips te geven om het gesprek met de buren aan te gaan, (ondersteuning te bieden bij) het leggen van contact met uw buren, te bemiddelen tussen u en uw buren, begeleiding van een gezamenlijk gesprek met de buren en het verlenen van nazorg voor naleving van onderling gemaakte afspraken. Men gaat zeer zorgvuldig om met privégegevens en de vrijwilligers hebben een geheimhoudingsplicht. Buurtbemiddeling is gratis. Te bereiken op tel. 010 – 522 55 45 of via info@buurtbemiddelinglansingerland.nl. Kijk op de website www.buurtbemiddelinglansingerland.nl voor meer informatie.

Home-Start zoekt vrijwilligers

Lansingerland – Home-Start van Humanitas Lansingerland zoekt vrijwilligers die affiniteit hebben met gezinnen en die één keer per week minimaal twee uur beschikbaar zijn. Vrijwilligers krijgen training en begeleiding. De voorbereidende cursus start een aantal keer per jaar. Home-Start biedt (opvoedings)ondersteuning aan ouders met ten minste één kind onder de 18 jaar. Doel is voorkomen dat alledaagse problemen uitgroeien tot ernstige en langdurige problemen. Informatie aanvragen en aanmelden kan via Henriëtte Staarthof, tel. 06 – 10026711 en Ellis Neeleman, tel. 06 - 24361018 of via home-start.lansingerland@humanitas.nl. Of neem een kijkje op www.humanitas.nl/lansingerland.

Word jij Gespreksmaatje?

Lansingerland - Ben jij een liefhebber van verhalen, van ervaringen van mensen? Over hoe zij hun leven geleefd hebben en waar ze nu mee te maken hebben. Dat jij dan, doordat je luistert, hen de aandacht geeft waar ze behoefte aan hebben? Dan komt Welzijn Lansingerland graag met je in contact. Als gespreksmaatje voor mensen van 50 jaar en ouder die graag met iemand willen delen wat hen bezighoudt. Een keer per veertien dagen bezoek je hen (live of telefonisch). Gespreksmaatjes krijgen een kleine scholing en gespreksvaardigheden worden met elkaar geoefend. Vervolgens komt de groep (zodra dat weer kan) elke zes weken als bij elkaar. Interesse? Neem contact op met de Coördinator Zingeving en Levensvragen bij Welzijn Lansingerland, Maria Boersma: maria@swsl.nl, tel. 06 - 86868596 of 010 - 5225545.