Er ligt een Accommodatieplan Sport tot 2030

Lansingerland – Als we de sportiefste gemeente van Nederland willen worden, moet het aanbod in sportfaciliteiten de komende jaren op orde zijn en eventueel op onderdelen nog meegroeien met het aantal inwoners. Het college van b. en w. heeft een omvangrijk plan gepresenteerd waarin alle randvoorwaarden beschreven zijn.

Freek J. Zijlstra

De gemeente is wettelijk eigenlijk alleen verplicht de voorzieningen die nodig zijn om gymnastiek in het onderwijs te kunnen geven, te faciliteren. Bewegen is gezond en sporten in verenigingsverband is goed voor de saamhorigheid. We zijn een sportieve gemeente, waarbij 70% van de inwoners iets aan bewegen doet en maar liefst 30% lid is van een sportvereniging. Van de 4- t/m 11-jarige kinderen doet 85% actief aan sport en ook bij de 15- en 16-jarigen ligt dat nog tussen de 70 en 80%.
Bij de presentatie van de sportvisie ‘Scoren met sport’ in 2019 werd al als doel gesteld de sportiefste gemeente van Nederland te willen worden. Die ambitie mag wat kosten en daartoe is in de begroting een bedrag van ruim € 3,3 miljoen opgenomen.

Prognoses

Nu ligt er dus een eerste plan, een lijvig product met talrijke overzichten en prognoses. Dat moet helpen de juiste keuzes te maken - bij beperkte financiële middelen en de verwachte bevolkingsgroei naar 75.000 inwoners - over 10 jaar toch voldoende mogelijkheden te hebben om binnen en buiten te kunnen sporten. Het Accommodatieplan Sport 2021-2030 is op 23 maart jl. door het college van b. en w. vastgesteld en werd in vogelvlucht aan de gemeenteraad gepresenteerd tijdens een beeldvormingsavond op woensdag 31 maart. Nadat op 14 april een rondetafelsessie met de sportverenigingen heeft plaatsgevonden om informatie uit te wisselen, en vervolgens bespreking in commissie Samenleving op 21 mei, stelt de gemeenteraad dit plan op 3 juni vast. Later dit jaar zal de tarievennota verschijnen.
Er heeft een brede inventarisatie plaatsgevonden wat de wensen zijn en welke faciliteiten daarvoor nodig zijn. De prognoses van de sportverenigingen, de vraag naar en ontwikkeling van nieuwe sporten en de les die een jaar corona heeft geleerd, zijn verwerkt in het plan dat uitmondt in een investeringsprogramma. Hoofddoel is om wat er aan sportvoorzieningen zijn dit goed op peil te houden. Van de gevraagde sporters beoordeelt 32-51% van de verschillende leeftijdsgroepen die voorzieningen als zeer goed en 15-25% als voldoende. De top zes van sporten die het meest beoefend worden in Lansingerland zijn: voetbal (7% van de inwoners), tennis (4,5%), hockey (3,2%), zwemmen (1,2%), atletiek (1,2) en gymnastiek (1,1).

Veel sportvoorzieningen

Er zijn verschillende sportvoorzieningen voor kleine sporten in particulier bezit. De gemeente heeft tien binnenaccommodaties, waaronder vier sporthallen (de Ackers, De Zijde, Oostmeerhal, Rijneveen), drie sportzalen (Berghonk, Sterrenhal, Anjerdreef) en drie gymzalen (het Sportpalet, Lijsterlaan, Westpolder). In een aantal locaties zijn voorzieningen om vechtsporten, dans, yoga en turnen uit te kunnen oefenen. De jaarlijkse bezettingsgraad komt voor met name de sporthallen niet boven de 60% en dat ligt voor de kleinere zalen zelfs tussen de 20 en 40%. Daar een strakke planning zijn daar buiten veel gevraagde piektijden nog gebruikersmogelijkheden.
De gemeente heeft in elk dorp een complex voor buitensporten: het Hoge Land in Berkel en Rodenrijs, De Sporthoek in Bergschenhoek en Merenveld in Bleiswijk.
Vooralsnog wordt de aanleg van een vierde sportpark niet overwogen (kosten € 11 miljoen). Specifieke wensen van sportverenigingen zoals de aanleg van een atletiekbaan, veldverlichting voor honk/softbal, een overdekte Jeu de boules baan, een extra voetbalveld, een extra handbalveld en twee extra tennisbanen en uitbreiding van het zwembad, zijn (nog) niet in de planning opgenomen. Wel wordt er geïnvesteerd in een extra hockeyveld, wordt een voetbalveld van gras naar kunstgras omgezet en komen er in de tweede fase voorzieningen voor het beachvolleybal.