Variabele parkeernorm in toekomstige wijk Wilderszijde

Lansingerland – Het Masterplan voor de nieuwe woonwijk Wilderszijde is op donderdag 25 juni jl. door de gemeenteraad vastgesteld. Hiermee is op hoofdlijnen aangegeven hoe de wijk er gaat uit zien. Met de kennis van nu zullen er in totaal waarschijnlijk 2.600 woningen gebouwd worden, waaronder 25% sociale huurwoningen en voor de helft vrije sector koopwoningen. Viertiende deel zal uit appartementen bestaan.

Freek J. Zijlstra

Op basis van dit Masterplan heeft het college van b. en w. een subsidieaanvraag bij het Rijk gedeponeerd. Omdat plan Wilderszijde in een eerder stadium al is aangemerkt als versnellingslocatie, wordt de kans groot geacht dat het Rijk met de gevraagde € 28 miljoen over de brug komt.
Een amendement van de PvdA om een vast afgesproken aantal van 750 sociale huurwoningen te bouwen, in plaats van de overeengekomen 25% van het totale aantal woningen, kreeg geen steun. Het gevolg is dat bij minder dan 3.000 gerealiseerde woningen er ook minder sociale huurwoningen gebouwd gaan worden en het streefpercentage voor geheel Lansingerland nog steeds ver onder de 20% blijft.

Parkeren

Hoewel parkeren in de meeste woonwijken van Lansingerland een heus probleem is, zet het college voor Wilderszijde in voor een lage parkeernorm, met name in de gedeelten met appartementen. Het voorstel was om daarvoor een 0,7-norm vast te stellen, maar dat stuitte op weerstand in de raad.
Zodoende lag er een amendement op het Masterplan Wilderszijde ter tafel waarin creatief met die vastgestelde parkeernorm voor appartementen wordt omgegaan. Een (groene) bufferruimte aan de rand van elk bouwveld binnen een straal van 150 vanaf het appartement kan de parkeernorm zo nodig van 0,7 naar 1,0 opkrikken, of een blijvend groen bestemming krijgen als de woonwijk inderdaad zo autoluw wordt als men veronderstelt.
Indiener Leefbaar 3B noemt deze aanpak van het eventuele parkeerprobleem dynamisch van opzet en het adaptief omgaan met de parkeernorm. Er wordt op een verantwoorde wijze geanticipeerd op de mogelijk verwachte afname van het autobezit. Dat kan zo zijn als de nieuwe inwoners inderdaad gebruik gaan maken van snelle fietsroutes en goed openbaar vervoer en bovendien geen auto hebben. Voorwaarde voor deze bufferruimte is een beschikbaarheid van 1,5 jaar na oplevering en bewoning van het laatste sociale huurappartement in het betreffende bouwveld.
De raad nam ook een motie van het CDA aan om zoveel mogelijk inpandige parkeervoorzieningen voor appartementen te realiseren.