Uiteindelijk succesvolle burgerparticipatie

Start bouw geluidwerende maatregelen HSL

Lansingerland - Volgende week begint de uitvoering van het pakket geluidwerende maatregelen HSL. In het noordelijke en zuidelijke deel van het HSL-spoor plaatst Infraspeed dan raildempers. Daarna volgt - mits er geen ‘kinken in de kabels’ komen - eind 2020 de bouw van nieuwe schermen op plekken waar nog geen schermen staan. Ook worden bij bestaande schermen de glazen panelen door geluidsabsorberende panelen én op verschillende plaatsen de bestaande schermen door hogere schermen.

Het leefklimaat in Lansingerland zal door deze maatregelen aanzienlijk verbeteren. Dit alles na tien jaar actievoeren, vergaderen en overleggen met instanties. Zonder burgerparticipatie was dit een mislukte missie geworden.
Schrik alom, tien jaar geleden, toen de eerste proefritten over het HSL spoor werden gemaakt. Dwars door de woonkernen verscheurden deze treinen de rust met oorverdovend lawaai. Bewoners waren verbijsterd. Lokale en landelijke pers besteedden er aandacht aan. Zelfs het NOS-Journaal meldde de overlast. Klemmende vraag: hoe konden beleidsmakers zich zo vergissen. Een planologische blunder, zo stelde de later opgerichte stichting Stop Geluidsoverlast HSL.

Veilingprotest

De gemoederen liepen hoog op bij een protestdemonstratie in de Veilinghal in Bleiswijk. Uit voorzorg was zelfs de ME te paard aanwezig. In de Heraut plaatsten bewoners pittige ingezonden stukken. Al met al ruim aanleiding voor René Wendel en anderen om de Stichting Stop Geluidsoverlast HSL op te richten. Duizenden inwoners meldden zich in die periode als sympathisant. Daarna voerde de stichting een jarenlang ‘gevecht’ over de oplossing van de geluidsoverlast. Een radicale oplossing was een door de stichting gepresenteerde overkapping van dit deel van het HSL-spoor. Dit ‘Dak Op De Bak’ kreeg helaas ambtelijk en in de Tweede Kamer te weinig draagvlak.

Politiek

Lansingerland kreeg bezoek van een groot aantal Tweede Kamerleden. Ook de toenmalige staatssecretaris Mansveld kwam poolshoogte nemen. Het lukte de stichting om de bewindsvrouw te overtuigen van de enorme inbreuk op het leefklimaat. De hoge snelheidstreinen raasden met meer dan 300 kilometer per uur vlak langs woonkernen. Met als gevolg slaapstoornissen en andere gezondheidsproblemen bij bewoners. Uiteindelijk constateerde TNO na langdurige metingen dat de afgesproken geluidsnormen inderdaad overschreden werden. Op basis van deze feiten kwam een pakket maatregelen ter vermindering van de geluidsoverlast op tafel. Dit in samenwerking tussen de stichting, gemeente Lansingerland, Prorail, en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. In 2015 stuurde staatssecretaris Mansveld een brief naar de Tweede Kamer waarin zij toezegde deze extra maatregelen uit te voeren. Nu, vijf jaar later, zijn de plannen eindelijk uitgewerkt en kan de aanleg beginnen.

Testritten

Helaas nadert wel een periode van testritten met nieuwe intercitytreinen. Ongeveer 750 gezinnen kregen hierover een brief van Prorail. De gemeente Lansingerland, de stichting en diverse bewoners tekenden eind 2019 hiertegen bezwaar aan bij de Raad van State. Omdat deze proefritten de uitvoering van het pakket geluidswerende maatregelen mogelijk zou vertragen. De rechter gaf de indieners geen gelijk, het belang van de NS telde zwaarder. Wel voegde de rechter eraan toe dat het tijd was om haast te maken met de uitvoering van het werk. Wellicht heeft dit toch geholpen.