Lansingerland - De huis-aan-huisinzameling van papier door verenigingen en scholen in de avonduren vervalt tijdelijk door de aangescherpte maatregelen vanwege het coronavirus. Dit betekent dat de minicontainer voor papier de komende periode overdag wordt geleegd.
In sommige wijken verandert ook de inzameldag van papier. Of worden er twee ophaaldagen aangegeven. Mocht uw blauwe minicontainer op de eerste dag nog niet geleegd zijn, haal 'm dan niet binnen want dan wordt deze de volgende dag alsnog geleegd.
Op www.mijnafvalwijzer.nl vindt u de actuele informatie over de inzameldagen van papier in uw buurt.
Info: klantenservice Renewi Overheidsdiensten, tel. 010 - 44 54 199 of stuur een mail naar lansingerland@renewi.com.