Ophogen kade én herinrichting Noordeindseweg

Berkel en Rodenrijs - De waterkering onder de Noordeindseweg voldoet voor een deel niet meer aan de hoogtenorm. De gemeente Lansingerland wil bovendien de weg op de kade herinrichten. Het Hoogheemraadschap Delfland en de gemeente stemmen de werkzaamheden zo op elkaar af dat de overlast voor de omgeving en de maatschappelijke kosten zo veel mogelijk worden beperkt.

Het college van b. en w. heeft op 12 mei ingestemd met een samenwerkingsovereenkomst. Het ophogen van de kade gebeurt zoveel mogelijk vanaf het water zodat een rijbaan openblijft.
De Noordeindseweg tussen Herenstraat en rotonde Planetenweg wordt heringericht. Stedin en Dunea vorderen gestaag met hun werkzaamheden. Ondertussen hebben het Hoogheemraadschap van Delfland en de gemeente Lansingerland ook hun werkzaamheden aanbesteed. Ondanks de rare tijd waarin we op dit moment verkeren worden de werkzaamheden voor herinrichting en kadeophoging gestart. Uiteraard worden hierbij de richtlijnen van het RIVM gevolgd.

Kadeophoging

De Firma Berkhout uit Schipluiden voert de werkzaamheden voor het Hoogheemraadschap van Delfland uit. Zij zijn eind april gestart met het vervangen van de inlaatleidingen bij de r.k. kerk en bij de Coornwinderlaan. Daarna volgt de kadevernieuwing tussen de Krugerlaan en de Wilgenlaan. Tijdens deze werkzaamheden is, omdat de meeste werkzaamheden vanaf het water worden uitgevoerd, maximaal een halve rijbaan afgezet en kan het verkeer op gepaste wijze doorgang vinden. Na het eerste vak verschuiven de werkzaamheden naar het vak Wilgenlaan – Planetenweg. Als laatste wordt de kadevernieuwing tussen het centrum en Krugerlaan uitgevoerd. Begin oktober verwachten zij klaar te zijn.

Herinrichting

KWS Infra uit Rotterdam voert de herinrichtingswerkzaamheden voor de gemeente uit. Zij starten medio mei vanaf het centrum in noordelijke richting.
Fasen zijn als volgt opgedeeld:
25 mei t/m 12 juni Centrum – Coornwinderlaan
15 juni t/m 3 juli Coornwinderlaand – Krugerlaan
6 juli t/m 31 juli Krugerlaan – Wilgenlaan
3 augustus t/m 18 september Wilgenlaan – Planetenweg
21 september t/m 2 okt Asfalteren deklaag fase 1 en 2
Voor deze werkzaamheden is een volledige rijbaanafzetting nodig. Lokaal verkeer wordt zo veel mogelijk begeleid. Soms kan het nodig zijn dat er ergens anders moet worden geparkeerd. Te voet blijven aangrenzende woningen altijd bereikbaar.

Vervangen brug Vogelaarstraat

Ook het vervangen van de brug aan de Vogelaarstraat is ingepast in de planning. Aannemingsbedrijf Damsteegt BV uit Meerkerk voert deze vervanging uit van 25 mei t/m 3 juli, afgestemd op de werkzaamheden van KWS en vooruitlopend op de kadevernieuwing van Delfland.