Franciscus Gasthuis & Vlietland zet alle zeilen bij

Lansingerland/Rotterdam - Bij Franciscus Gasthuis & Vlietland is er dagelijks een toeloop van patiënten te zien. Op dit moment zijn er negen bewezen coronapatiënten op de IC en 28 bewezen coronapatiënten in isolatie. Daarnaast liggen vier verdenkingen in isolatie.

In Franciscus Gasthuis is een verpleegafdeling gereed gemaakt als extra afdeling voor de opvang van bewezen coronapatiënten als de bestaande daarvoor bestemde afdelingen vol zijn. Franciscus Gasthuis probeert iedere keer voorbereid te zijn op de toestroom, die waarschijnlijk gaat komen. Er wordt opgeschaald als de beschikbare capaciteit krap begint te worden.

Begeleiding

Om het risico op besmetting te verkleinen is het vanaf maandag 23 maart niet meer toegestaan om begeleiding mee te nemen tijdens een afspraak of onderzoek tenzij dit medisch noodzakelijk is, zoals bij kinderen, kwetsbare ouderen of ernstig zieke patiënten. Het is wel toegestaan om een patiënt bij de hoofdingang van het ziekenhuis af te zetten; de begeleider mag niet mee naar binnen.
Vanaf maandag 23 maart kunnen ook geen bezoekers meer worden toegelaten bij patiënten die in het ziekenhuis zijn opgenomen. De enige uitzondering geldt voor het bezoek aan het eigen kind op de Kinderafdeling of terminale patiënten. Bij een bevalling mag de partner aanwezig zijn.
Op beide locaties van het ziekenhuis zijn inmiddels triagetenten geplaatst voor de Spoedeisende Hulp (SEH). In de loop van deze week komt er een mobiele CT-scan bij de SEH van Franciscus Gasthuis. Dit helpt om een eerste selectie verdenking/niet verdenking COVID-19 patiënten sneller plaats te laten vinden.

Franciscus Berkel

Om mensen en materialen zoveel mogelijk te concentreren op de ziekenhuislocaties is besloten om de poliklinieklocaties Franciscus Berkel, Franciscus Haven en Franciscus Maassluis per 23 maart te sluiten. Tot 10 april vinden er geen spreekuren plaats. Wanneer de behandelend arts beslist dat de afspraak door moet gaan, wordt deze afspraak omgezet naar een van de ziekenhuislocaties. Wanneer de afspraak wijzigt, geen doorgang kan vinden of wordt omgezet naar een bel- of videoconsult wordt zo snel mogelijk persoonlijk contact opgenomen met de patiënt. Patiënten wordt gevraagd om geen contact op te nemen, maar even het bericht af te wachten. De bloedprikpunten van Franciscus Berkel en Franciscus Maassluis blijven open voor spoedaanvragen.

Flexmatch

Binnen Franciscus is ook een nieuw intern initiatief gestart, Flexmatch. Binnen dit initiatief komt de vraag naar en aanbod van personeel (verpleegkundig, zorg- of algemeen ondersteunend) intern in het ziekenhuis tijdens deze coronaperiode samen. Dit betekent dat bijvoorbeeld personeel van de polikliniek die verpleegkundigen beschikbaar hebben, deze ter beschikking kunnen stellen voor afdelingen, waar vraag is naar extra verpleegkundigen. Zo wordt getracht het beschikbare eigen personeel zo efficiënt mogelijk in te zetten en zo de continuïteit van zorg te kunnen waarborgen.

Animaties met uitleg

Artsen van Franciscus hebben samen met Informed een aantal uitleg animaties geproduceerd. Deze zijn te gebruiken om angst en spanning bij patiënten en familie te verminderen. Deze animaties mogen gedeeld worden. De animaties staan op het YouTubekanaal van Franciscus.
Algemene informatie over coronavirus: https://youtu.be/QE0bva7F0W8
Hoe verloopt het ziektebeeld bij corona: https://www.youtube.com/watch?v=BwJSFf-CEzk
Niet op bezoek bij patiënt met (verdenking op) corona: https://www.youtube.com/watch?v=Uiaxhw2D8cw

Het ziekenhuis vraagt iedereen mee te werken om de situatie binnen het ziekenhuis veilig te houden door zich te houden aan de opgestelde regels die bij de hoofdingang van het ziekenhuis worden gecommuniceerd. Geef de zorgmedewerkers en de artsen de ruimte om hun zo belangrijke werk goed te kunnen doen.
In het ziekenhuis is men ontzettend blij met alle lieve gebaren van bedrijven, verenigingen en inwoners uit de regio en voelt zich enorm gesterkt door het medeleven en het vertrouwen in hun werk.