Centrum voor Jeugd en Gezin past dienstverlening aan

Lansingerland - De verspreiding van het coronavirus en de onvoorspelbaarheid daarvan, beheersen op dit moment onze samenleving. De verscherpte landelijke maatregelen, zoals afgelopen zondag zijn ingesteld door de regering, hebben vanzelfsprekend ook invloed op de dienstverlening van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG).

Het CJG vermindert het aantal contactmomenten, doet consulten waar mogelijk telefonisch en daarnaast gaan de vaccinatiedagen niet door. Hierover is nauw contact met het RIVM, GGD Rotterdam-Rijnmond en worden de landelijke richtlijnen van de jeugdgezondheidszorg gevolgd.
Bij de aangepaste dienstverlening richt het CJG zich op het voorkomen van situaties waarin kinderen ernstig ziek kunnen worden of in een onveilige situatie terecht kunnen komen. Aan kinderen en gezinnen in kwetsbare situaties wordt maatwerk geboden.

Aangepaste dienstverlening

Voorlopig gaan de inloopspreekuren op alle CJG-locaties niet door. Dit geldt ook voor themabijeenkomsten. De inloopspreekuren waar vrouwen die 22 weken of langer zwanger zijn een vaccinatie tegen kinkhoest kunnen halen, gaan wél door. Net als een deel van de consulten voor kinderen van 0 tot 4 jaar.
Op de website centrumvoorjeugdengezin.nl kunnen ouders lezen hoe de dienstverlening er de komende tijd uitziet.