Wees over niets bezorgd

Voor het eerst in, ja…, ik zou het eigenlijk niet weten, sinds de beeldenstorm? Misschien is het wel nooit eerder gebeurd. Maar afgelopen zondag was het een feit. In heel Nederland en ook in Lansingerland werden op grote schaal kerkdiensten afgelast. En de komende weken zal het ook stil blijven in de kerkgebouwen, afgezien van wellicht kleine bijeenkomsten, met de rest van de gemeente thuis meeluisterend of meekijkend via internet.
We zouden kunnen denken dat we nu ons geloof niet meer kunnen beoefenen. Er is immers nu geen dienst of samenkomst. Ik zou echter willen zeggen dat we als gelovigen in Lansingerland juist nu een verschil kunnen maken met ons geloof. Niet zozeer om ons te willen onderscheiden ten opzichte van anderen, maar vooral naar onszelf. Onze zondagse godsdienstoefeningen zijn wel stilgelegd, maar het lijkt met nu in het bijzonder tijd voor het echte geloofswerk.
Dat begint eigenlijk heel eenvoudig in de supermarkt. Onze premier heeft ons opgeroepen om niet te hamsteren. Dat het ook niet nodig is blijkt wel uit YouTube filmpjes die ons de voorraden tonen in de magazijnen. Maar hoe banaal het wellicht klinkt, we kunnen er dan wat mee met ons geloof. Met mijn neus voor het schap met wc-rollen, rijst, aardappelen enz. laat ik zien of ik mij door angst ‘om te kort te komen’ laat leiden of daar gewoon nee tegen zeg.
Van een heel andere orde is uiteraard de zorg en angst over onze eigen gezondheid, over die van mensen die ons lief zijn en voor kwetsbare mensen in het algemeen. De dreiging is weten we inmiddels heel reëel en omvangrijk. De aantallen mensen die kunnen overlijden ten gevolge van een verdere verspreiding van het virus zijn groot en voor ons ongekend. We zijn daarom terecht voorzichtig. Dit is niet het moment om stoer te gaan doen door richtlijnen te gaan negeren. Door ze op te volgen kunnen we ons geloof laten werken door te erkennen dat we zelf kwetsbaar zijn en door voorzichtig te zijn naar anderen. Evenzo door anderen wat extra aandacht te geven, via beeldbellen, telefoon of app, in het bijzonder aan mensen die nu min of meer geïsoleerd zijn.
Er is echter nog een stap die kunnen zetten. En dat is om ons niet door de angst of de bezorgdheid over het virus te laten regeren. In plaats daarvan kunnen we ons geloof uitoefenen door onze aandacht te richten op Jezus en in gebed al onze angst en zorgen bij God te brengen. Er ligt dan een belofte van een vrede die alle verstand te boven gaat.
Graag wil ik u (en mijzelf) hierin aanmoedigen en de gelegenheden te gebruiken om ook anderen hiermee te bemoedigen.

Gert Hijkoop
Voorganger Wijnstokgemeente