Café Overleven gesloten

Lansingerland/Bergschenhoek - In verband met het coronavirus gaan de middagen van Café Overleven op 30 maart, 14 en 27 april niet door. Men hoopt in mei weer open te zijn.

3B-Sociaal Belang

Lansingerland - Alle activiteiten van 3B-Sociaal Belang zijn de komende weken afgelast. Ook de bingo van 31 maart en de ALV van 2 april.

Geldzaken niet op orde?

Lansingerland - Humanitas Thuisadministratie helpt inwoners van Lansingerland. Zij kunnen gebruik maken van de gratis hulpverlening van Humanitas Thuisadministratie. Zij bieden kosteloos de helpende hand om de financiën op orde te krijgen. Iedereen kan een beroep doen op de gemotiveerde, betrouwbare en goed getrainde vrijwilligers. Zij helpen op basis van gelijkwaardigheid de regie over het financiële leven (terug) te krijgen. De hulpverleners bieden aandacht, veiligheid, vertrouwen en een luisterend oor en geven praktische tips om weer positief en met zelfvertrouwen in het leven te kunnen staan. Interesse? Bel of mail via 06 – 202 652 82 of ta.lansingerland@humanitas.nl. Meer informatie via www.humanitas.nl/lansingerland.

Buurtbemiddeling

Lansingerland – Bij onenigheid met buren, kunt u een beroep doen op Buurtbemiddeling, een onafhankelijke organisatie in Lansingerland. Getrainde vrijwilligers uit Lansingerland worden ingezet om u te helpen door een luisterend oor te bieden, tips te geven om het gesprek met de buren aan te gaan, (ondersteuning te bieden bij) het leggen van contact met uw buren, te bemiddelen tussen u en uw buren, begeleiding van een gezamenlijk gesprek met de buren en het verlenen van nazorg voor naleving van onderling gemaakte afspraken. Men gaat zeer zorgvuldig om met privégegevens en de vrijwilligers hebben een geheimhoudingsplicht. Buurtbemiddeling is gratis. Te bereiken op tel. 06-83621316 of via info@buurtbemiddelinglansingerland.nl. Kijk op de website www.buurtbemiddelinglansingerland.nlvoor meer informatie.