Samen dementievriendelijk

Lansingerland - De Dementieketen is een samenwerkingsverband tussen een aantal organisaties in Lansingerland: Vierstroom, Laurens, GGZ, Welzijn Lansingerland, Alzheimer DWO en de gemeente Lansingerland. Zij werken samen om een zo goed mogelijke zorg en begeleiding te kunnen bieden aan mensen met dementie. Op 21 september, op Wereld Alzheimer Dag, krijgen zij het certificaat ‘Lansingerland Dementievriendelijk’ uitgereikt uit handen van wethouder Ankie van Tatenhove.

Marianne Karsemeijer

Ellen Eleonora is als onafhankelijke partner verbonden aan de dementieketen. Ze vertelt wat de dementieketen doet en wat het certificaat inhoudt. “Een aantal jaren geleden heeft Alzheimer Nederland ‘Samen dementievriendelijk’ in het leven geroepen. Grootste reden hiervoor was dat het aantal mensen met dementie behoorlijk toeneemt, mensen worden ouder, maar ook jongere mensen krijgen dementie. Vanuit Alzheimer Nederland is men gaan kijken wat er nodig is om de zorg en begeleiding voor deze groep mensen te verbeteren. Daar zijn elf punten uitgekomen. Gemeenten die aan deze punten voldoen mogen zich dementievriendelijk noemen.”

Vast aanspreekpunt

Een van de belangrijke punten is dat mensen dementie in een vroegtijdig stadium ontdekken en dat ze de weg naar de hulpverlening weten te vinden. Belangrijk is dat er een vast aanspreekpunt is, die cliënten en hun naasten kan begeleiden. Dit kan een case manager zijn, een ouderenadviseur of een wijkverpleegkundige. Binnen de keten wordt afgestemd wat er in welke situatie nodig is. De benadering van mensen met dementie is voor iedereen verschillend. Daarom is het belangrijk de ondersteuning af te stemmen met de ​cliënt en de naasten.

De mens achter de ziekte

Een ander heel belangrijk onderdeel is de acceptatie door de samenleving. Voor veel mensen is dementie een schrikbeeld van iemand in een verpleeghuis die de weg kwijt is, maar tegenwoordig blijven mensen steeds langer thuis wonen en maken gewoon deel uit van de maatschappij. Als mensen weten dat iemand geheugenproblemen heeft kan daar rekening mee gehouden worden en kunnen mensen elkaar helpen.

De Dementieketen heeft een heel programma opgezet om dementie onder de aandacht te brengen. Jaarlijks op Wereld Alzheimer Dag is er een grote activiteit en daarnaast is er een scholingsprogramma opgezet voor een groot aantal mensen die in contact komen met mensen met dementie, zoals gemeentepersoneel, raadsleden, dienstverleners, vrijwilligers en iedereen die geïnteresseerd is. Waar het om draait is dementie te herkennen en te weten hoe je er mee om moet gaan. Om de mens achter de dementie te zien, want dementie is een ziekte, je bent niet de dementie, je hebt het.

‘Kom in beweging dag’

Het thema van Wereld Alzheimer Dag 2019 is ‘Samen Bewegen’. Op die dag, 21 september, organiseert de Dementieketen een ‘Kom in beweging dag’ in en om het gemeentehuis. Van 10.00 - 15.00 uur zullen er allerlei activiteiten georganiseerd worden en om 14.00 uur zal wethouder Ankie van Tatenhove het certificaat ‘Lansingerland Dementievriendelijk uitreiken.

Voor meer informatie: dementieketenlansingerland@gmail.com. Op donderdag 26 september wordt er in het gemeentehuis een bijeenkomst georganiseerd over eenzaamheid en/of dementie, van 19.00 - 21.15 uur. Aanmelden kan bij secretariaatDS@lansingerland.nl.