Kalender 'Natuur rond de Rotte'

Lansingerland - De nieuwe kalender 2019 ‘Natuur rond de Rotte’ is verschenen. Natuurfotograaf Rob Belterman van Natuur- en Vogelwacht Rotta reikte het eerste exemplaar uit aan Daan de Haas, bestuurder van Recreatieschap Rottemeren.

De kalender staat vol unieke foto’s van bijzondere voorbij vliegende, lopende of zwemmende dieren in en om de Rotte. Hierin prijken vogels, vissen en kikkers zoals u ze nog nooit gezien heeft.
De heren Belterman en De Haas willen met de kalender de natuur promoten in het recreatiegebied Rottemeren. De kalender is daarom bij diverse boekhandels en restaurants in het gebied te koop voor € 10,-. Wie de kalender koopt, heeft een mooie kalender én steunt het project Biodiversiteit Rottemeren. Met dit project voert Natuur- en Vogelwacht Rotta samen met Recreatieschap Rottemeren allerlei maatregelen uit om de natuur te verrijken, zoals het creëren van nestgelegenheid voor bijzondere broedvogels als de oeverzwaluw, de ijsvogel en de visdief.
Wie belangstelling heeft om meerdere kalenders te bestellen, bijvoorbeeld als kerstgeschenk, of meer wil weten over het project biodiversiteit Rottemeren kan een mail sturen naar projectleider Eric Kortlandt via kortlandteric@yahoo.nl.