Jongeren in het hart van de democratie

Lansingerland - Tijdens de gehele maand maart krijgen jongeren van de gemeente Lansingerland de kans om de lokale politiek van dichtbij te bekijken. In totaal 27 klassen van zowel middelbare - als basisscholen ontdekken hoe het is om raadslid te zijn.

Valentijn van Maurik

Om de jongere bewoners in onze gemeente kennis te laten maken met democratie organiseert de gemeente in samenwerking met ProDemos lesprogramma’s voor hen. Voor middelbare scholieren is er dit jaar het lesprogramma Klassenbezoek@Gemeentehuis, waarbij de leerlingen vergaderen over een plan voor een festival. Daarnaast is er voor basisscholieren het lesprogramma Democracity, waarbij de leerlingen hun eigen stad ontwikkelen. Met Democracity heeft de gemeente vorig jaar al een pilot gedaan die dit jaar een vervolg krijgt. In deze lesprogramma’s worden de leerlingen zelf raadsleden en houden ze hun eigen raadsvergadering. Hierbij worden ze ondersteund door echte raadsleden. Dit alles vindt plaats in de raadzaal van Lansingerland om de ervaring zo compleet mogelijk te laten zijn.

Leerlingen als raadsleden

De Heraut mocht een kijkje nemen bij één van deze lesprogramma’s. Op maandag 11 maart was Havo 4 van het Wolfert Lyceum aan de beurt om te ontdekken hoe het is om raadslid te zijn. Om de ervaring zo realistisch mogelijk te maken werd een echte gemeenteraadsvergadering nagebootst. De klas werd opgedeeld in vier partijen die uiteindelijk moesten beslissen over het verstrekken van een vergunning voor een festival. Ook werden er twee leerlingen aangewezen die de rol van wethouder op zich namen. De wethouders presenteerden aan het begin van de vergadering hun plannen voor het festival, alvorens de partijen deze plannen met moties en amendementen naar hun hand probeerden te zetten. Hierbij werden de leerlingen ondersteund door Bianca Boonstra, raadslid namens WIJ Lansingerland, en Wouter de Ruiter, duo-raadslid namens CDA. Zij voorzagen de leerlingen van handige tips en trucjes. Na vele moties en amendementen te hebben besproken werd het voorstel voor een festival door de gemeenteraad, bestaande uit leerlingen, unaniem aangenomen. De wethouders waren naderhand minder tevreden, aangezien er door de moties en amendementen van hun plannen niet veel meer over was.
Na het lesprogramma hadden de leerlingen nog de tijd om zelf vragen te stellen aan beide aanwezige raadsleden. Ze waren onder meer benieuwd naar wat raadsleden naast het raadswerk doen en of het in de echte gemeenteraad er even makkelijk aan toegaat als bij hun lesprogramma. De aanwezige raadsleden vertelden dat de meeste raadsleden ook gewoon werken of studeren en dit combineren met hun raadswerk. Ook vertelden ze dat het in de gemeenteraad toch een stuk lastiger is, onder meer doordat het praten via de voorzitter soms lastig kan zijn. Het praten via de voorzitter is een verplichting in de vergaderingen van de raad, maar gebeurde bij dit lesprogramma niet.

Het doel van deze lesprogramma’s

De gemeenteraad hoopt om jongeren op deze manier kennis te laten maken met de lokale democratie om hierdoor zelf ook meer open te staan om hun eigen stem te laten horen. Ook wil de raad meer te weten komen over wat er onder jongeren speelt, zodat de raadsleden zich hard kunnen maken voor initiatieven als het terugbrengen van de nachtbus. Bij deze lesprogramma’s is dus sprake van een wisselwerking, waarbij de gemeenteraad zowel kennis kan delen als ontvangen.

Toekomstige plannen

Als er enthousiasme is onder de middelbare scholen voor deze lesprogramma’s is het plan van de gemeente om dit elk jaar te organiseren. Dit gebeurt nu al met het lesprogramma voor de basisscholen. Uiteindelijk hoopt de gemeente om ook het MBO op een bepaalde manier te kunnen betrekken bij de lokale democratie. Mochten leerlingen geïnteresseerd zijn om nog meer te weten te komen over de gemeenteraad van Lansingerland dan zijn ze altijd welkom om als ‘gast van de raad’ langs te komen bij een vergadering. Dit wordt om de maand georganiseerd en is toegankelijk van jong tot oud.