CDA stelt vragen over herplant bomen Zuidersingel

Berkel en Rodenrijs - Wat eens het mooiste bomenlaantje van Berkel en Rodenrijs was, is nu omgetoverd tot een kale rechte asfaltweg zonder enige landelijke uitstraling. De bewoners van de Zuidersingel zijn woedend en voelen zich door de gemeente in de steek gelaten, nu de door de gemeente toegezegde en in de kapvergunning opgenomen herplanting van bomen langs de weg niet door lijkt te gaan. Het CDA Lansingerland wil opheldering van het college en heeft schriftelijke vragen gesteld.

"Toen we hier kwamen wonen was het een prachtige, landelijke laan met bomen. De mooie groene landelijke uitstraling heeft de gemeente met de reconstructie van de Zuidersingel voor een groot deel tenietgedaan”, vertelt bewoner Pieter Gjaltema namens een groep bewoners. "Er stonden in 2021 meer dan 50 oude bomen waarvan er een aantal ziek was. De gemeente wilde ze daarom kappen en vroeg daarvoor een kapvergunning aan, mede met het oog op de herinrichting van de weg. Toen wij die vergunningsaanvraag zagen vonden we dat uiteraard jammer maar werden we aan de andere kant gerustgesteld, want er stond in de vergunning dat er weer bomen terug zouden komen. Deze herplant van bomen was als voorwaarde in de kapvergunning opgenomen om de oude bomen te mogen kappen. Daarom hebben wij toen ook geen bezwaar aangetekend.”
Volgens de bewoners heeft de gemeente nu aangegeven dat de bomen niet meer terugkomen omdat er leidingen blijken te liggen. Bewoners aan de singel zijn zeer onaangenaam verrast en zij worden daarin gesteund door een voor de kap opgesteld rapport van adviesbureau Boomtotaalzorg. Daarin staat dat de bomen aan de Zuidersingel deel uitmaken van de zogenaamde ‘Boomstructuur Hoofdniveau’ binnen de gemeente. Mede om die reden is een herplantplicht toen opgenomen in de kapvergunning. De deskundigen concluderen bovendien destijds in dit rapport dat er voldoende ondergrondse ruimte zou zijn om de bomen te herplanten, dus ondanks aanwezige ondergrondse leidingen en kabels. Daarnaast heeft de gemeente ook tijdens bewonersbijeenkomsten en via bewonersbrieven altijd aangegeven dat de te kappen bomen zouden worden gecompenseerd door de herplant van een gelijk aantal nieuwe bomen.
“De gemeente heeft naar ons dus altijd gecommuniceerd dat er bomen terug zouden komen”, geven de bewoners aan. “Nu zitten wij nu met een asfaltvlakte kale rechte asfaltweg voor de deur die uitnodigt tot hard rijden. Als we dit hadden geweten hadden we natuurlijk bezwaar aangetekend. Dit is gewoon halverwege de wedstrijd de spelregels veranderen. De gemeente moet zich aan de gedane afspraken houden, voorwaarden en verplichtingen opgenomen in vergunningen gelden voor iedereen, ook voor de gemeente.”

Vragen CDA

Rita Leijendekker, CDA-raadslid in Lansingerland, begrijpt de woede van de bewoners heel goed. "Als overheid moet je betrouwbaar zijn en doen wat je hebt beloofd. Als je verwachtingen wekt bij bewoners in de aanvraag van de kapvergunningen, in gesprekken en in bewonersbrieven over de terugkeer van de bomen dan moet je die nakomen. Daarnaast willen we graag een groene gemeente zijn, iets waar het college zelf ook steeds mee schermt en waar wij als CDA Lansingerland een groot voorstander van zijn." Leijendekker heeft inmiddels schriftelijke vragen gesteld aan het college. “Wellicht is er sprake van een misverstand en gaat de gemeente de bomen alsnog aanplanten.”