In gesprek met scheidend raadslid Frans Ammerlaan

Lansingerland - Op 1 februari nam Frans Ammerlaan na zes jaar afscheid als gemeenteraadslid. Na mooie woorden van burgemeester Pieter van de Stadt en CDA-fractievoorzitter Jan-Willem van den Beukel was het moment daar om zijn vertrouwde stoel in te ruilen voor een plek op de publieke tribune. We spraken met Frans Ammerlaan over zijn afscheid en blikten terug op zijn ervaringen als raadslid.

Valentijn van Maurik

In 2018 werd Frans Ammerlaan met voorkeurstemmen verkozen tot gemeenteraadslid, nadat hij bij deze verkiezingen als campagneleider aan de slag was gegaan. Ammerlaan is een bekende naam in Lansingerland. Denk aan de bakkerij waarvan hij een aantal jaar geleden het stokje heeft overgedragen aan de volgende generatie. De afgelopen zes jaar heeft hij zich ingezet om de belangen van CDA Lansingerland te vertegenwoordigen in de gemeenteraad en commissies Ruimte en Algemeen Bestuur. Burgemeester Van de Stadt en Van den Beukel roemden Frans Ammerlaan tijdens zijn afscheid als een positief en fijn mens.

Maatschappelijk betrokken

Om niet in een zwart gat te vallen nadat hij de bakkerij had overgedragen aan de volgende generatie Ammerlaan, besloot Frans zijn ervaring als ondernemer en bestuurder mee te nemen naar de lokale politiek. Dit deed hij niet om onderdeel uit te maken van het politieke spel, maar juist om bij te dragen aan de samenleving. Zoals Van den Beukel ook omschreef tijdens het afscheid van Ammerlaan, is hij niet een man van de politieke spelletjes, het gaat hem juist om dat er dingen worden beslist voor de samenleving. In zijn eigen woorden was zijn sociale ondernemerschap typerend voor het gedachtegoed van CDA. Idealen als dingen samen doen en goed voor elkaar zijn, kwamen volgens Frans Ammerlaan terug in zijn eigen manier van ondernemen, maar ook in het CDA. De familie Ammerlaan is geen onbekende naam in de lokale politiek, al generaties lang is de familie betrokken bij het lokale bestuur in onder andere Bleiswijk.

Het werk als raadslid

In de zes jaar die Frans Ammerlaan actief is geweest als raadslid, heeft hij veel onderwerpen de revue zien passeren. De woningbouw in Bleiswijk en het vastgelopen dossier omtrent het nieuwe centrum in Bergschenhoek zijn onderwerpen waar hij zich op de achtergrond hard voor heeft gemaakt. Ammerlaan koestert de waardevolle bijdrage die hij heeft kunnen leveren aan deze ontwikkelingen. Hij heeft bijvoorbeeld bij de ontwikkeling van het centrum in Bergschenhoek met voldoening de rol van 'oliemannetje' vervuld bij het op gang brengen van de dialoog en besluitvorming. Hierop kijkt hij met trots terug, omdat hij in staat was om vastgelopen discussies weer vlot te trekken, als een bedreven bemiddelaar die door middel van gesprekken met alle betrokkenen - de centrummanager, de ondernemers en de commissieleden - de impasse wist te doorbreken.
Als dieptepunt ziet Ammerlaan de verkiezingsuitslag van de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. Voor zijn gevoel had toenmalig CDA-wethouder Abee de financiën goed op orde gekregen en werd de partij voor deze mooie prestatie niet beloond. Dit leverde bij hem en de rest van de fractie toen wel een zuur gevoel op. Als rode draad in zijn werk als gemeenteraadslid ziet hij zijn manier van praten met mensen. "Je moet luisteren. Niet alleen ophalen, maar ook informatie delen met elkaar. Dit principe heeft mij altijd geholpen in het verbinden van mensen en mijn werk als raadslid."

Afscheid

Ondanks dat hij zelf ooit de ambitie heeft uitgesproken twaalf jaar actief te willen zijn als raadslid, heeft hij na zes jaar de keuze gemaakt om afscheid te nemen. De laatste tijd ervaart Ammerlaan fysieke beperkingen die meer tijd van hem vragen, waardoor het moeilijker voor hem werd om als raadslid actief te blijven. Daarom besloot hij de keuze te maken om ruimte vrij te maken voor Rita Leijendekker die hem als gemeenteraadslid is opgevolgd. "Ik ben blij dat zij mij opvolgt; Rita heeft veel ervaring en kennis. Ik hoop dat zij de band met de samenleving kan blijven behouden", waarvan hij aangeeft dat het in het DNA van zijn partij zit.
In zijn tijd als raadslid heeft hij de kwantiteit, kwaliteit en de soms moeilijke taal van college- en raadsstukken als een struikelblok ervaren. Hierbij wil hij ook de gemeenteraadsleden en het college meegeven het werk van een raadslid behapbaar te houden en ook een begrijpelijke taal te hanteren. Ook benadrukt hij dat raadsleden kritisch mogen kijken naar hoe geld door de gemeente wordt uitgegeven en dat ze erop moeten toezien dat de gemeentelijke gelden zo efficiënt mogelijk worden gespendeerd. Wel gaat hij de contacten die hij in zijn periode als gemeenteraadslid heeft opgedaan missen.
Frans Ammerlaan zal echter niet stil gaan zitten. Hij verwacht altijd een ‘zijlijntje’ bij het CDA te hebben om contact te kunnen houden. Daarnaast blijft hij proberen zich op verschillende manieren in te blijven zetten voor de samenleving, zo besluit hij.