Dominee Corneel Koster vertrekt uit Lansingerland

Bleiswijk – Na ruim tien jaar voorganger van De Gereformeerde Kerk (hersteld) te zijn geweest, vertrekt ds. C. Koster naar de kerkelijke gemeente van Lutten, vlakbij Hardenberg in Overijssel. Op zondag 11 februari neemt hij afscheid van de regionale kerkgemeente die haar kern in Lansingerland heeft. Wij keken met hem terug wat die tijd als Dienaar van Gods Woord hem en de gemeente gebracht hebben.

Freek J. Zijlstra

De Gereformeerde Kerk (hersteld; afgekort als DGK) te Lansingerland is in het najaar van 2003 door vrijmaking van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKv) ontstaan. Sindsdien zijn er landelijk een tiental vergelijkbare gemeenten die met elkaar weer een nieuw kerkverband vormen.
Tien jaar later werd ds. Koster de eerste eigen predikant van de DGK in Lansingerland. Na jaren achtereen op verschillende locaties kerkdiensten gehouden te hebben, werd in 2015 tot nieuwbouw van een eigen kerkgebouw besloten, dat in oktober 2016 in gebruik werd genomen.

Hoeveel predikanten zijn er in landelijk verband actief en is de gemeente in Lutten groot genoeg om een eigen predikant aan te stellen?

Dominee Koster: “Er zijn vijf predikanten en vijf die met pensioen zijn, in elf gemeenten werkzaam. Mijn standplaats wordt de gemeente van Lutten, maar ik zal ook de gemeente van Dalfsen dienen. Beide gemeenten hebben samen 230 leden, ongeveer evenveel als in de gemeente in Lansingerland. De constructie als voorganger van twee gemeenten is dezelfde als die een tijdje voor Lansingerland en Amersfoort is toegepast. Het kerkverband is vrij klein en heeft slechts 1.500 leden. Er wordt nauw samengewerkt met de Gereformeerde Kerken Nederland (GKN), een ander kerkverband dat op 26 november 2009 tot stand is gekomen, ook na afsplitsing van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKv). In omvang is de GKN ongeveer even groot als het onze. De DGK en GKN verwachten volgend jaar organisatorisch samen verder te gaan. Nu al vindt er uitwisseling van predikanten plaats.
Maar los daarvan, focussen wij er vooral op om hier in Bleiswijk kerkelijke gemeente voor de regio te zijn. Sinds we zichtbaar een eigen kerkgebouw hebben proberen wij ons erop te richten ook voor de omgeving een Huis van God te zijn. Hoewel de leden samen de gemeente vormen, is voor de omgeving het gebouw wel het gezicht naar buiten. Niet alleen op zondag, maar ook tijdens de week wordt het gebouw voor verschillende doeleinden gebruikt.”

Wat was uw overweging om het beroep dat de gemeenten van Lutten en Dalfsen in juli 2023 op u gedaan hebben aan te nemen en (nu pas) met uw gezin naar zo’n andere omgeving te vertrekken?

“Mijn vrouw Anneke en ik proefden in die gemeenten een groot verlangen om een eigen predikant te hebben. Wij willen daar graag dienstbaar en van zegen zijn en vertrouwen erop dat de Heere ons mogelijkheden daartoe geeft. Wij zijn met onze vier kinderen, die allen binnen de basisschoolleeftijd vallen, al een wen-dag naar school geweest. We laten hier veel los en hopen daar weer nieuwe contacten op te bouwen. Natuurlijk zijn dat kleine persoonlijke offers, maar het is voor de kinderen ook weer een nieuw avontuur. Ik heb wel de indruk dat we, hoewel Bleiswijk nog een echt dorp is, in een rustige en landelijke omgeving terechtkomen. Ik ben nieuwsgierig naar de uitdaging om te werken en te leven in een nieuwe context en de dynamiek van andere inwoners daar. De pastorie is binnenkort gereed en op 3 maart zal ik mijn intrede in Lutten doen.”

Lansingerland was uw eerste gemeente. Wat heeft u de afgelopen tien jaar geleerd en wat neemt u daarvan mee naar Lutten?

Dominee Koster: “Ik kwam indertijd als student de gemeente binnen en toen moest het echte praktische werk nog beginnen. Ik heb alle ruimte en vrijheid gekregen om hierin te groeien. Ik mocht gewoon mezelf zijn, werd goed en liefdevol begeleid, steeds bemoedigd en met respect tegemoet getreden. Mijn vrouw en ik hebben - met onze opgroeiende kinderen – altijd klaargestaan en het predikantswerk als gezin mogen doen. Wij ontvingen veel geduld en begrip. Ik heb persoonlijk genoten van de combinatie van mijn drie kerntaken als predikant: voorgaan in de diensten, het geven van onderricht (aan jongeren) en het verlenen van pastoraat in de gemeente. Ik heb geleerd om te bemoedigen, aan te sporen, te troosten of gewoon te luisteren. Centraal daarin stond dat ik op elk moment mijn liefde voor de Heere heb willen en kunnen meegeven. Bleiswijk is echt nog een dorpse omgeving waarin mensen naar elkaar omzien. Toch is ook hier veel verborgen eenzaamheid en armoede. In dat opzicht is er nog veel werk te verzetten om je als kerkelijke gemeente open te stellen voor de omgeving. Het is best een opgave om je dienstbaar op te stellen, maar ook om de hoop die als christenen in ons leeft op anderen over te brengen.”

Welke hoopvolle boodschap heeft u, niet alleen voor de leden van de kerkelijke gemeente, maar ook en vooral voor de mensen die op zoek zijn naar de zin van het leven?

Ds. Corneel Koster: “Het christelijk geloof is niet alleen maar een bepaalde stelling of opvatting, het is een diepe levensovertuiging dat in alles van het leven doorwerkt. Ik denk dat het christelijk geloof een verrijking voor iemands leven kan zijn. Ik vind echt dat het Evangelie tot troost kan zijn bij eenzaamheid, ziekte en moeiten in het leven, vooral omdat je gekend en geborgd bent in Christus. Maar het geloof is er ook voor je als je gezond, sterk en ondernemend bent zodat het doel en richting aan het leven kan geven. Een mens leeft namelijk niet alleen voor zichzelf om te genieten, maar voor God. Het zou daarom voor de samenleving goed zijn als meer mensen op zoek gaan naar het geloof en Hem leren kennen. Daarom is het goed als de kerkelijke gemeente in allerlei opzichten dichtbij de samenleving staat.”

Zondag 11 februari zal ds. Koster om 9.30 uur zijn afscheidsdienst houden in het kerkgebouw aan de Rembrandtlaan 42, 2665 XG Bleiswijk. De kern van zijn afscheidspreek is het voorbeeld van de liefde die Christus aan Zijn gemeente heeft gegeven, een oproep om ook in liefde met elkaar te leven. Aan het eind van de dienst wordt een aantal toespraken gehouden, waarna er ruim gelegenheid is om ds. Koster te groeten.