In reactie op de ingezonden brief van Marcel Burm in De Heraut van 31 januari het volgende.
Hij slaat de spijker op zijn kop! In mijn tijd als 'oudpapiervader' hoorde ik zo'n vijf jaar geleden al van een chauffeur, werkzaam voor een afvalverwerkingsbedrijf, dat er een chip geplaatst is in de grijze container voor het restafval in Lansingerland. Dit is volgens mij nimmer of nadrukkelijk door de gemeente naar haar inwoners gecommuniceerd. Men dacht dus op het gemeentehuis ver vooruit. Inderdaad zou Renewi over gegevens kunnen beschikken, zoals geopperd door de briefschrijver.
Als er dus ruim van te voren een database is aangelegd van alle inwoners om vast te leggen hoe vaak de container is aangeboden de afgelopen jaren; zeg maar, dat er een digitaal dossier is aangelegd van alle huishoudens, dan lijkt mij dat ook tegen de privacywetgeving in te druisen. Mogelijk zelfs onwettig! Voer voor juristen, zou ik zo zeggen.
Overigens zijn er nog steeds vele mensen in de veronderstelling dat het gaat via de streepjescodesticker met huisadres aan de zijkant van de bak.

Evert Boes
Bergschenhoek

_______________________

Naschrift van de redactie

Op de website van de gemeente Lansingerland is het volgende te lezen.

'Op de minicontainer hoort een adressticker met uw adres te zitten. Controleer daarom goed of deze adressticker aanwezig is en of de gegevens kloppen. Mist u deze adressticker of kloppen de gegevens niet? Neem dan contact op met de klantenservice van Renewi.
Elke uitgegeven minicontainer is voorzien van een chip. Oorspronkelijk is deze chip ingezet zodat de gemeente en Renewi inzicht hebben in hoeveel 140L en 240L minicontainers zijn uitgegeven. Sinds de invoering van het nieuwe afvalbeleid per 1 januari 2023 wordt de chip ook door Renewi gebruikt om het aanbieden van de minicontainers te registreren. Vóór 2023 was dit nog niet mogelijk en was er geen inzicht in uw aanbiedfrequentie.'