In het artikel over Diftar in De Heraut van 24 januari jongstleden, waarin wordt gemeld dat het CDA vragen heeft gesteld over het effect (slecht!) van het eerste jaar ‘nieuwe afvalinzameling’, wordt ook melding gemaakt van het feit dat het CDA van het College wil weten welke huishoudens geen of weinig (wat is weinig?) ‘restafval’ hebben aangeboden.
Dit druist m.i. tegen de privacy-wetgeving. Renewi beschikt over deze gegevens: ‘Huisadressen’ zijn vervolgens 1-op-1 aan ‘namen’ te koppelen. Vervolgens start de ‘heksenjacht’ onder de noemer ‘Wij schatten in - of - Wij weten uit ervaring dat uw huishouden, gebaseerd op de samenstelling, xx kg restafval per jaar produceert. U wordt verzocht om, middels bewijsvoering, aan te tonen waarom u minder restafval aanlevert dan de voor u geldende norm.’
Laat het niet waar zijn.
Diftar is een ramp. Straten vervuilen zienderogen. Niettegenstaande de realiteit blijven ‘duiders’ en politici hun stokpaardjes berijden in de overtuiging van hun eigen gelijk. Met een zo’n gedifferentieerde - en grote - bevolking, ook in Lansingerland, komt het aan op pragmatische oplossingen. Niet op het bewerkstelligen van ‘utopische gedragsveranderingen’. Water stroomt van hoog naar laag. Altijd.

Marcel Burm
Berkel-en-Rodenrijs