Lansingerland naar de stembus

Lansingerland - Op woensdag 22 november mocht Nederland weer naar de stembus om een nieuwe Tweede Kamer te kiezen. Ook in Lansingerland was er veel animo om te gaan stemmen, waarbij er extra mogelijkheden waren om dat te doen. De gemeente probeerde hier maximaal aan bij te dragen om zo het democratische proces te bevorderen.

Valentijn van Maurik

Na het vallen van kabinet Rutte IV stond 22 november al snel in de agenda van de meeste mensen. Dit is de tweede verkiezing van dit jaar na de Provinciale Staten en Waterschapsverkiezingen. In Lansingerland waren 24 stembureaus ingericht om mensen de kans te geven te stemmen.

Elke stem telt

Gemeente Lansingerland heeft er veel aan gedaan om mensen naar de stembus te krijgen. Onder andere via sociale media en verkiezingsposters is getracht zoveel mogelijk aandacht te vragen. De burgemeester riep ook iedereen op te gaan stemmen en benadrukte dat elke stem telt. In de ochtend leek het er nog op dat het opkomstpercentage even hoog zou zijn als in 2021, maar de definitieve opkomst aan het einde van de dag was met ongeveer 4% naar zo’n 80% gedaald. Dat vertaalde zich naar 37.633 stemmers in Lansingerland, wat nog steeds hoger ligt dan het landelijke gemiddelde.

Bijzondere stembureaus

Er zijn bij deze verkiezingen twee bijzondere stembureaus geopend. Het eerste stembureau was het inclusieve stembureau in het gemeentehuis. In dit stembureau is de mogelijkheid om zelfstandig te kunnen stemmen voor mensen die dat anders niet zonder hulp zouden kunnen doen. Vol trots vertelde de burgemeester dat er tijdens deze verkiezingen gebruik is gemaakt van de hulpmiddelen voor blinde mensen, waardoor een visueel beperkte persoon waarschijnlijk voor het eerst zelfstandig heeft kunnen stemmen.
Naast dit stembureau was er ook een bijzonder stembureau ingericht op Station Lansingerland-Zoetermeer. Dit is de eerste keer dat er een stembureau was ingericht op deze locatie. Veel mensen in onze gemeente vertrekken vroeg in de ochtend en komen pas laat in de avond thuis. Dit stembureau maakt het voor deze mensen makkelijker om ook hun stem uit te brengen. Volgens burgemeester Van de Stadt is dit een idee dat vaker toegepast kan worden. Tijdens de volgende verkiezingen zal er mogelijk ook een stembureau op Station Rodenrijs Metro bij komen. Naast deze bijzondere stembureaus heeft de gemeente ook een mobiel stembureau voor ouderen, zodat zij ook hun stem kunnen uitbrengen.

Een goed verloop

Het verloop van de verkiezingen in Lansingerland stemde de burgemeester en het projectteam verkiezingen zeer tevreden. Het projectteam gaf aan dat er weinig fout is gegaan en dat ze zeer enthousiast waren met alle mensen die zich hebben ingezet om alles mogelijk te maken. Daarnaast waren de medewerkers van het stembureau, die het als hun taak zien zoveel mogelijk mensen te laten stemmen, zeer positief gestemd over de gang van zaken.

Uitslag in Lansingerland

De grootste partij in onze gemeente is uiteindelijk de PVV geworden met 9.106 stemmen. Hierna werd er het meeste gestemd op de VVD met 8.383 stemmen, gevolgd door NSC en GroenLinks/PvdA, gevolgd door D66 en het CDA. Kijk voor de volledige uitslag op www.lansingerland.nl.