Er was eens een projectontwikkelaar die de Edelsteenwijk mocht bouwen. Eerst het witte dorp, dan de huizen van gele steen. Als een strik om de wijk het wandelpand aan drie zijden. Het werd een fijne, ruim opgezette woonwijk, met aaneengeschakelde woonerven en de Edelsteenweg erdoor heen die alle woonerven verbond aan de Oostersingel. De wijk was nog niet helemaal af toen de woningmarkt in elkaar stortte. Het was niet gemakkelijk om ook de duurdere huizen te verkopen en het driehoekje aan de noordoostrand waar 32 bungalows waren bedacht, bleef braakliggend. De projectontwikkelaar zag af van bebouwing. Dit was fijn voor de bewoners van de Edelsteenwijk. Het groengebied in het verlengde van de hondenlosloopstrook langs de sloot gaf ruimte en rust. Aansluitend aan het weiland bleef er uitzicht en natuur. Maar al snel kregen de bewoners te kampen met plannen voor een doorgaande weg, uitbreiding van het vliegveld, een ZoRolijn en de HSL. Gelukkig is in de loop der jaren veel in goede banen geleid, dankzij forse inspanningen van buurtbewoners. De Edelsteenwijkers droomden dat het voortaan zo rustig en mooi zou blijven.
En toen kwam er toch weer onheil. Het aan de driehoek aanpalende weiland kwam te koop en een tweede projectontwikkelaar kocht een strook dat grensde aan de driehoek. De beide projectontwikkelaars gingen samenwerken en smeedden plannen om alsnog het hele groene stuk vol te gaan bouwen. Het College van B&W was besluiteloos, de Gemeenteraad verdeeld en de knoop werd tenslotte doorgehakt door de Provincie: tenminste 50 sociale woningen moeten gebouwd op de driehoek plus strook, tezamen ‘Driehoek Noordpolder’ genoemd. Het gemeentebestuur volgt de provincie en erger: volgt ook de eigenaren.
Voor de eigenaren/projectontwikkelaars moet DNP met winstoogmerk bebouwd, wat niet schijnt te kunnen met alleen 50 sociale woningen. Dus eisen zij totaal 170 woningen op de DNP te bouwen en de wethouder en de gemeenteraad lijken daarmee in te stemmen en zelfs akkoord te gaan met flats van 6-hoog! Een ware nachtmerrie is ontstaan voor de bewoners van de Edelsteenwijk en alle andere mensen die van de wandelpaden genieten, want met dergelijke bebouwing verdwijnt niet alleen de recreatiegrond maar ook het uitzicht, en evenzo de biodiversiteit. Ook zal de veiligheid en rust in de wijk verdwijnen, want al die nieuwe bewoners moeten volgens de huidige plannen door de Edelsteenwijk van en naar hun woning.
Niet te geloven. Deze gemeente hecht aan groen voor haar bewoners, maar hier nu even niet. Onvoorstelbaar! Zie daarom bijgaande foto’s, zoals het nu is en zoals het dreigt te worden.

Yvonne Gruis
Berkel en Rodenrijs