Op 14 november jl. kwam in de commissie Ruimte het bebouwen van de Driehoek Noordpolder aan de orde. Vier jaar is hierover gesteggeld, de besluitvorming is in 2021 zelfs even stilgelegd (was dit misschien i.v.m. de gemeenteraadsverkiezingen die in maart 2022 zouden plaatsvinden?). Het participatieproces was een lachertje, daar zijn vriend en vijand het over eens. Van de bewoners van de Edelsteenwijk was 90%!! tegen bebouwing, maar de opgehaalde handtekeningen verdwenen in een la en zijn daar nooit meer uitgekomen. De bewoners werden gesteund door CDA, D66 en GroenLinks. Een aantal partijen twijfelde nog.
Die huizen op de Driehoek moeten er kennelijk hoe dan ook komen. Wacht de gemeente misschien een claim van de ontwikkelaars als ze niet mogen bouwen? Heeft iemand ergens in die afgelopen vier jaar of daarvoor misschien een toezegging gedaan? Anders hadden de ontwikkelaars wel eerder aan de bel getrokken, lijkt mij. Was een grondruil geen optie?
Op die 14e november bleek Lansingerland naast de mediterrane (u weet wel, die diertjes die zoveel schade aanrichten), haar eigen draaikontjes te hebben. Diezelfde D66 die bij alle activiteiten tegen bebouwing acte de présence gaf, maakte in die vergadering een draai van 180 graden en stemde, ondanks het ontsluitingsprobleem, voor bebouwing. Ach ja, de verkiezingen zijn geweest, D66 maakt nu deel uit van het college en wat moet je dan nog met die kiezers? Niet belangrijk toch? In april jl. schreef ik een e-mail aan alle fracties (overigens over een heel ander onderwerp), en heb daar van D66 nooit iets op gehoord. Nog geen ontvangstbevestiging. Maar wel net doen of je het zó belangrijk vindt om te horen wat bij de inwoners leeft (participatie is speerpunt D66). Laat ik nu altijd gedacht hebben, dat de D in D66 voor Democraten stond. Draaikontjes lijkt me een betere naam!

P. van den Berg
Berkel en Rodenrijs