Het was onmiskenbaar de week van bewoners van de Kastanjelaan: op woensdag stond hun conflict met tennisvereniging LTV over geluidsoverlast door de padelbanen uitgebreid in De Heraut, op donderdag legden zij voor de derde keer hun probleem en eisenpakket bij de gemeenteraad neer en op vrijdag kregen zij landelijke aandacht in het tv-programma Meldpunt van omroep Max. Bewoners zijn er klaar mee en proberen via een schadeclaim overkapping van de padelbanen af te dwingen en zo hun leven weer aangenamer te maken. De gemeente gaf vorig jaar een vergunning voor de padelbanen, hoewel op dat moment al uit andere gemeenten bekend was tot welke overlast die sport vlakbij woonhuizen kan leiden. Ook de vereniging LTV wachtte nieuwe richtlijnen en regelgeving niet af en nam daarmee bewust een risico, waarover werd aangegeven dat er daarna dan wel afdoende maatregelen genomen zouden worden. Dat kost heel veel geld en dus ligt straks de bal vast bij de gemeente die met ons belastinggeld overkappende maatregelen moet nemen.
Plannenmakers en vergunningverleners gaan in de regel uit van de meest ideale situatie. We krijgen mooie artist impressions voorgeschoteld van groene winkelcentra of woonwijken. Beeldvorming is belangrijk om mensen mee te krijgen. Rekenmodellen worden slim gebruikt om met gemiddelde waarden hoge uitschieters onder de wettelijk normen te krijgen. Dezelfde overheid die verantwoordelijk is voor onze veiligheid en een gezonde leefomgeving gaat zomaar over de schreef als het gaat om het niet vertellen van het eerlijke verhaal. Dat blijkt nu na de uitspraak van de Reclame Code Commissie die na een klacht van bewonersvereniging BTV de gemeente en projectontwikkelaars terechtwijst bij het aanprijzen van woningbouw in Wilderszijde. Dat bewoners gezondheidsproblemen krijgen van een stapeling van luchtverontreiniging en ook ziek kunnen worden van een overmaat aan geluidsprikkels zijn onomstreden feiten. Dat vraagt om een betrouwbare overheid die zich daarover eerst een afgewogen oordeel vormt voordat onomkeerbare besluiten genomen en vergunningen verleend worden.

Freek J. Zijlstra