Je hoort steeds vaker dat bedrijven en organisaties vacatures niet ingevuld krijgen. Ook in het onderwijs en de zorg is het tekort aan personeel enorm. Er zijn zorgmedewerkers die zich de benen uit het lijf lopen om het werk binnen hun werktijd te doen en vaak blijven ze langer om de mensen voor wie zij zorgen niet zomaar achter te laten.
De eerste schoolklassen zijn alweer naar huis gestuurd, omdat er voor een zieke leerkracht geen vervanger beschikbaar was. Ook in het bedrijfsleven schreeuwt men om nieuwe medewerkers.
Voor sommige mensen is het niet vanzelfsprekend dat zij overal aan de slag kunnen. Zij hebben afstand tot de arbeidsmarkt. In vroegere jaren voorzag de sociale werkvoorziening deze groep voor een deel in het bieden van zinvol werk, maar bezuinigingen hebben dit teniet gedaan.
In de vacaturebijlage bij deze krant is te lezen over een bijzonder mooi bedrijf: Werkbedrijf De Binnenbaan. 'Het bedrijf vormt de schakel tussen mensen die (ongewenst) gedistantieerd zijn van de arbeidsmarkt en werkgevers in onze regio. Door bemiddeling en begeleiding worden de juiste mensen op de juiste plek gezet zodat medewerkers zich betrokken voelen doordat zij deel uitmaken van de maatschappij. En werkgevers krijgen vacatures ingevuld die anders open zouden blijven staan', is in het artikel te lezen. Duidelijk is dat er een grote vraag is naar nieuwe werkgevers die een samenwerking willen aangaan met De Binnenbaan.
Ook is in de vacaturebijlage te lezen dat het SOB Oostland in contact wil komen met bedrijven die stageplekken voor leerlingen in het voortgezet onderwijs aanbieden. Door jongeren nu al kennis te laten maken met het bedrijfsleven wordt enthousiasme gewekt en kan een bijdrage worden geleverd aan het invullen van vacatures. Want dat het aantal vacatures de komende jaren zal groeien, behoeft geen betoog.

Annette Docter