Dementie, wat nu?

Lansingerland - Jaarlijks wordt wereldwijd op 21 september, Wereld Alzheimer Dag, aandacht besteed aan het ziektebeeld dementie. Zo ook in Lansingerland. In de maand september schrijft de Dementieketen Lansingerland wekelijks over dementie. Deze week met informatie over het stellen van de diagnose en de cursus die de Dementieketen Lansingerland heeft ontwikkeld voor mantelzorgers van mensen die de diagnose dementie hebben gekregen.

Het vaststellen van dementie gebeurt niet van de een op de andere dag. Vaak gaat er een periode van onzekerheid aan vooraf. De eerste stap richting een diagnose is een bezoek aan de huisarts. De huisarts voert verschillende onderzoeken en testjes uit om te kijken of er sprake is van dementie. Vergeetachtigheid of verwardheid betekent niet altijd dat iemand dementie heeft. Van een blaasontsteking bijvoorbeeld kan iemand behoorlijk in de war raken.
Een van de testen om te kijken of er sprake is van dementie is de MMSE test. Deze test bestaat uit een korte vragenlijst en geeft een beeld van iemands geheugen, taalvermogen en concentratie (cognitieve vaardigheden). Als de huisarts twijfels heeft of uitgebreider onderzoek nodig is, kan hij zijn patiënt doorsturen naar een specialist bij een geheugenpoli of de afdeling neurologie van een ziekenhuis.

Cursus Dementie, wat nu?

De meeste mensen hebben veel vragen nadat zij zelf of hun naaste de diagnose dementie heeft gekregen. Speciaal voor mantelzorgers van mensen met dementie organiseert de Dementieketen Lansingerland sinds dit jaar de cursus ‘Dementie, wat nu?’. Deze cursus bestaat uit vijf bijeenkomsten die vooral zijn bedoeld als een eerste kennismaking met de zorg en begeleiding. Voor de eerste bijeenkomst worden ook de mensen met dementie zelf uitgenodigd. In deze bijeenkomst wordt ingegaan op de ziekte dementie. De bijeenkomsten 2 t/m 5 zijn voor de mantelzorgers.
Onderwerpen die aan bod komen zijn: Hoe om te gaan met gedragsveranderingen t.g.v. de dementie?, Mogelijkheden van voorzieningen en ondersteuning, o.a. vanuit de WMO, Mantelzorgondersteuning door het Steunpunt Mantelzorg, en Wanneer het thuis niet meer gaat.
Naast de informatie die zij krijgen, wisselen de mantelzorgers ook onderling hun ervaringen en tips uit. Dit lotgenotencontact wordt als zeer waardevol ervaren.
Heeft uw naaste de diagnose dementie gekregen en wilt u deelnemen aan de cursus ‘Dementie, wat nu?’, dan kunt u een mail sturen naar cm.lansingerland@vierstroomzorgthuis.nl. De casemanagers van Vierstroom Zorg Thuis nemen dan contact met u op.
Vragen over uw persoonlijke (gezondheids)situatie of die van u naaste met dementie kunt u bespreken met uw huisarts. U kunt ook een email sturen naar dementieketenlansingerland@gmail.com .