Grote opkomst eerste ONTMOETingsborrel Welzijn Lansingerland

Bergschenhoek - Zaterdag 16 september organiseerde Stichting Welzijn Lansingerland voor het eerst een ONTMOETingsborrel. In een informele sfeer konden 55-plussers elkaar leren kennen in het sociaal-café in de Stander in Bergschenhoek. Het doel van deze middag: het tegengaan van eenzaamheid door het ontmoeten van nieuwe mensen.

Puk van den Bulk

Wethouder Leon Hoek was aanwezig om om twee uur de middag te openen. Daarna werden de deelnemers in groepen opgedeeld waarbij er drie maal met een verschillende bezetting een half uur met elkaar werd gesproken. Een van de organisatoren Urmy Mungra vertelt: “Per gespreksronde hebben wij vragen opgesteld zodat mensen elkaar kunnen leren kennen. In de eerste en tweede ronde zijn het algemene luchtige vragen maar in de laatste ronde zijn de vragen wat serieuzer. We hopen dat mensen hierdoor sneller inzicht krijgen in de deelnemers. Want na de gespreksronden gaan we met elkaar borrelen en loopt een ieder door elkaar. Mensen kunnen dan meteen op die persoon afstappen met wie ze een klik denken te krijgen of misschien al gehad hebben tijdens de gespreksronden.”
De ONTMOETingsborrel was bedacht met een andere insteek. Het eerste idee was om vrijgezellen van 55 jaar en ouder te helpen aan een (gezelschaps)partner. Urmy: “We kregen veel inschrijvingen van voornamelijk vrouwen. Daardoor kwamen we op een punt om deze vrouwen op een wachtlijst te plaatsen in afwachting van meer aanmeldingen van mannen. Maar dat voelde niet goed. Ook omdat van de aangemelde dames maar een enkeling aangaf op zoek te zijn naar een partner. We hebben het concept omgegooid van partnerschap naar vriendschap. Het kan met een vriendschappelijke relatie net zo leuk zijn om dingen te ondernemen.”
Met ruim 35 aanmeldingen spreekt de organisatie van een succesvolle middag. Of er daadwerkelijk nieuwe vriendschappen zijn ontstaan is nog even afwachten. Ook alle feedback van die dag wordt meegenomen in de evaluatie, die zal bepalen of een herhaling van de ONTMOETingsborrel zal plaatsvinden.