Mensen begeleiden in de richting van de reguliere arbeidsmarkt

Bleiswijk - Werkbedrijf De Binnenbaan is de schakel tussen mensen die (ongewenst) gedistantieerd zijn van de arbeidsmarkt en werkgevers in onder andere Lansingerland, Pijnacker-Nootdorp en Zoetermeer. Door bemiddeling en begeleiding worden de juiste mensen op de juiste plek gezet zodat medewerkers zich betrokken voelen doordat zij deel uitmaken van de maatschappij en werkgevers vacatures ingevuld krijgen die anders open zouden blijven staan. Er is een grote vraag naar nieuwe werkgevers die een samenwerking willen aangaan met De Binnenbaan.

Door Puk van den Bulk

Patrick Verhoef, directeur - bestuurder van De Binnenbaan, legt uit: “De Binnenbaan is ontstaan vanuit een fusie tussen diverse instanties waaronder de oude sociale werkplaats. Wij werken met mensen die de weg naar een baan niet op een gangbare wijze kunnen vinden. Het zijn uiteenlopende redenen zoals bijvoorbeeld mensen met een beperking, mensen met een bijstandsuitkering en statushouders. Deze mensen maken, voordat zij bij ons komen, nog geen deel uit van de arbeidsmarkt. Het is bekend dat werkgevers in deze tijd hun vacatures niet allemaal ingevuld krijgen. Er zijn 122 vacatures op 100 beschikbare arbeidskrachten. Wij zijn op zoek naar bedrijven die een samenwerking met ons aan willen gaan. Wij denken graag mee naar mogelijkheden en wij begeleiden de medewerkers voor zolang daar de behoefte naar is.”
Via gemeentelijke instellingen komen mensen bij De Binnenbaan terecht. Door middel van een intake wordt er bepaald waar de kansen en wensen van een persoon liggen. Sommige mensen kunnen direct bij een externe werkgever terecht. Andere mensen hebben wat meer ondersteuning nodig en die kunnen beginnen met een startbaan. Patrick: “Hier in Bleiswijk doen wij licht productiewerk zodat mensen zonder een langdurige inwerktijd aan de slag kunnen. Dat geeft zelfvertrouwen aan een medewerker. Op dit moment pakken we producten van een kleine oplagen om en stellen we met losse onderdelen een eindproduct samen. Wat wij hier bieden, noemen wij een startbaan. De medewerkers kunnen wennen aan het draaien van werkdagen, het samenwerken met collega’s en ondervinden wat ze leuk vinden of waar ze goed in zijn. Daarna kunnen ze, wanneer dit past, de weg naar een externe werkgever vinden.”

Opleidingsmogelijkheden

Patrick: “In het traject kan er ook bepaald worden dat een medewerker in aanmerking komt voor scholing. Wij hebben een samenwerking met Lentiz | MBO Oostland en MBO Rijnland. Zo kunnen medewerkers opgeleid worden in Groen en Logistiek of in de zorg. Door zich te ontwikkelen kunnen zij weer doorgroeien op de arbeidsmarkt.” Een grote rol in de bemiddeling is weggelegd voor het sociale aspect. Mensen voelen zich door middel van werk onderdeel van de samenleving. En door samen te werken met andere mensen wordt de wereld wat groter. Ook het zelfvertrouwen van de mensen groeit.
Patrick: “Het geeft voldoening wanneer iedereen blij is met wat we doen. Ik ben trots op het aantal mensen dat zich ontwikkelen naar een vaste baan en doe hierbij een oproep aan de werkgevers van Lansingerland: laten we samenwerken aan een inclusief Lansingerland.”
Meer informatie: www.debinnenbaan.nl .