Huldiging vier vrijwilligers tijdens Naamfeest in r.k.-kerk

Gedecoreerd om hun enorme staat van dienst

Berkel en Rodenrijs - Er was zondag 10 september tijdens de Eucharistieviering in Onze Lieve Vrouw geboortekerk weer alle reden om het jaarlijks Naamfeest te vieren. Ook dit jaar kwam een aantal vrijwilligers in aanmerking om te worden gedecoreerd vanwege hun inzet gedurende vele jaren voor de parochiekern, maar ook daarbuiten.

John Hofman

Na de dienst werd allereerst Jeanette Greeve naar voren geroepen. Vanaf 1970 startte ze, samen met haar echtgenoot Gilion, het Parochiaal Missie Centrum (PMC) in de periode dat de parochie Berkel nog veel priesters en zusters (missionarissen) in de missie hadden. Dertien in totaal. Ze organiseerde de jaarlijkse Missiemarkt en na de PMC-activiteiten begon ze de werkgroep Liturgie. Jeanette werd tevens voorzitter van de werkgroep Avondwaken en was veel mensen tot steun. Momenteel is ze vanaf 2020 gastvrouw op de pastorie. Op haar oorkonde staat vermeld: ‘Altijd voor de ander’.

Piet de Schepper en de Pius X-kerk in Rodenrijs kunnen we eigenlijk wel in één adem noemen, want daar heeft hij al menig uurtje van zijn vrije tijd liggen. Al vanaf 1953 is hij toonaangevend in het Pius X-koor, waarvan een aantal jaren als voorzitter. De drijvende kracht achter de Klaverjasclub aldaar, die onder meer in veertig jaar tijd veel geld bij elkaar bracht voor de nieuwbouw van de Pius X-kerk en tevens de grote zaal in het souterrain heeft ingericht. Piet had overal zo zijn connecties om aan betaalbare materialen te komen. Het kaarten al die jaren heeft veel geld bijeengebracht en daarvan kon veel worden betaald zoals ook de restauratie van het Vollebregtorgel in de kerk aan de Noordeindseweg en niet te vergeten bijdragen voor de Mariakapel en Huize Sint Petrus. Dertig jaar lang zette Piet zich ook in voor de Zonnebloem en was hij vele jaren koster in zijn geliefde Pius X-kerk. Op Piet’s oorkonde staat: ‘De drijvende kracht’ en dat was hij zéker!

Frans Haesakkers is bekend om zijn bijzondere kalligrafie talent. Heel veel mensen heeft hij verblijd, onder meer om unieke momenten in het leven beeldend vast te leggen. Zijn activiteiten voor de parochie begonnen rond 1980. Zijn kalligrafietalent leidde er toe dat hij tekeningen, schetsen en oorkondes ging maken zoals de ‘ik en jij’ tableautjes voor vormelingen, meer dan 500 doopschelpen maakte hij alsmede handgeschreven gedenkperkamenten, te veel om op te noemen. Ook de perkamentrol met de 500 namen van gulle gevers aan de restauratie van de kerk is van zijn hand. Deze zit nu ingemetseld in de buitenmuur van het kerkgebouw. Op zijn oorkonde staat: 'Vormgever pur sang.

Truus Toussaint-Hulst kreeg als laatste de oorkonde uitgereikt. Zij is al 32 jaar lid van de Beheercommissie Pius X. Ze is een van de aanspreekpunten voor parochianen en vrijwilligers. Tijdens de bouw van de kerk was ze druk met alle voorbereidingen en ingebruikname van de kerk. Ook zij is 40 jaar lid van het Pius X-koor. Ze volgde speciaal een cursus Symbolisch Bloemschikken waardoor ze zich kon inzetten voor het bloemschikken voor de vieringen in de kerk, waarbij bepaalde planten, bloemen e.d. worden gebruikt. Ze is nog niet van plan te stoppen. Op de oorkonde staat: 'Brengt symboliek en kleur'.
Uiteraard kregen alle vier gedecoreerden een prachtig boeket. De parochie koestert deze mensen om hun inzet en mooie vrijwilligerswerk.