Jobhulpmaatje - Samen werkt het!

Lansingerland – JobHulpMaatje werkt in meerdere Nederlandse steden al met succes. Door middel van maatjes- en groepstrajecten steunt zij werkzoekenden en helpt ze op weg naar passend werk. Op 28 mei start de eerste JobGroup in Pand 58.

Marianne Karsemeijer

Stichting JobHulpMaatje Nederland werkt nauw samen met de Vereniging SchuldHulpMaatje Nederland. De ervaring met dit maatjesproject is aanleiding geweest om met het JobHulpMaatje project te starten. Het vinden van een betaalde baan helpt namelijk enorm bij het oplossen van schulden en achterstanden. Mensen krijgen weer perspectief door werk. Jobhulpmaatje wordt gedreven door naastenliefde en het opkomen voor (kwetsbare) mensen. Iedereen mag weten dat hij of zij geliefd is op basis van eigen persoonlijkheid en mogelijkheden en dat iedereen van waarde is voor de maatschappij. Ze werken samen met bestaande werkbegeleidings- en re-integratietrajecten door werkzoekenden mens- en doelgericht bij te staan. JobHulpMaatje leidt maatjes, JobGroupleiders en coördinatoren op. Op deze manier wordt de maatschappelijke betrokkenheid vergroot. Bovendien worden kosten en diensten van gemeentes en werkgevers verlaagd.

Individueel- of groepstraject

De JobHulpMaatje projecten worden lokaal uitgevoerd. Door middel van een individueel traject met een maatje en/of een groepstraject krijgt een werkzoekende een steuntje in de rug bij de zoektocht naar passend werk. In een individueel traject gaat de werkzoekende met een maatje aan de slag. Samen met de werkzoekende gaat hij of zij op ontdekkingstocht. Aan de hand van zeven thema's proberen ze te ontdekken waar de werkzoekende goed in is en wat passend werk is. De werkzoekende werkt zelf actief mee door thuisopdrachten te maken en te solliciteren.
Daarnaast zijn er ook de zogenaamde JobGroups. Dit is een ontmoetingsplek voor werkzoekenden. Zij kunnen elkaar steunen en op weg helpen bij het vinden van passend werk. Met gerichte tips wordt nagedacht over hoe je concrete stappen kunt zetten bij het vinden van werk. In een JobGroup wordt in zeven bijeenkomsten duidelijk wie de werkzoekende is, wat hij of zij wil en kan. De bedoeling is om ervaringen uit te wisselen en elkaar een stap verder te helpen.

Vrijwillig, niet vrijblijvend

Op maandagochtend 28 mei start de eerste JobGroup in Lansingerland, in Pand 58 aan de Boterdorpseweg, naast het Wolfert Dalton. Van 09.30 tot 11.00 uur. Naast de vaste programmapunten zal er ook tijd zijn voor ontmoeting. Iedereen is van harte welkom. Aanmelden kan via de website of via JobGroups@pand58.life. Deelname is gratis, maar wel verplicht, het is de bedoeling dat een deelnemer alle zeven bijeenkomsten aanwezig is.
De hulpverleners van JobHulpMaatje zijn allemaal vrijwilligers. De hulp is gratis. Maar om de vrijwilligers op te leiden en te ondersteunen zijn zij afhankelijk van vrijwilligers en bijdragen van partners, fondsen en donateurs. Met hulp of een financiële bijdrage wordt het werk mogelijk gemaakt. Samen werkt het!