In deze aflevering (157) van Heden & Verleden blikken we terug op 50 jaar tennis in Bleiswijk.

Wie wil reageren of ideeën heeft voor Heden & Verleden kan contact opnemen met de redactie: tel. 010 - 5118892 (keuze 2) of redactie@de-heraut.nl.

Trees Borkus-Henskens

LTV Bleiswijk viert 50-jarig bestaan

Het was in mei 1968 dat enkele Bleiswijkers het initiatief namen een tennisvereninging in Bleiswijk op te richten. Een eerste bijeenkomst vond plaats op 24 mei in het Parochiehuis en was tevens de oprichtingsvergadering waarbij het voorlopig bestuur werd gepresenteerd. De gemeente drong ook aan op de oprichting, omdat men graag één aanspreekpunt wilde hebben.

De oprichtingsvergadering werd voorgezeten door J.K. de Vries. Technisch adviseur was W. Veltman, financieel expert H.J.M. Vermeer, secretaris mevrouw J.K. Dik en leden W.M. v.d. Aa, J.G. de Graaf en mevrouw M. Rutgers. Zij vormden samen het voorlopig bestuur. Als terrein stelde de gemeente een locatie aan de Merenweg voor, gelegen tussen de korfbalvelden en de crossclub. Aanleg en beheer van tennisbanen zou in beheer van de gemeente komen. Duidelijk werd dat het een vereniging voor jong en oud moest worden. Nadat nog twee heren – H.J. Breugem en J.A. van der Goes – zich hadden gemeld voor het bestuur werd besloten dat de groep als definitief bestuur verder zou gaan en lid te worden van de KNLTB afdeling Rotterdam.

Een baanloze tennisclub

Opvolger van de eerste voorzitter werd Ko le Clercq die van 1969 tot 1972 de ‘hamer’ hanteerde. “We woonden net in Bleiswijk en toen we hoorden dat er een tennisclub werd opgericht meldden we ons aan; mede om meer mensen te leren kennen. Het werd echter de eerste jaren een club zonder banen, maar om toch contact met elkaar te hebben werd een feest georganiseerd. Er zat geen vaart in het tot stand komen van banen. In goed overleg net onder andere de heer Guyt werden er rond 1970 drie banen gerealiseerd. Met in de bouwcommissie naast de voorzitter tevens Jur Dik en de Bleiswijkse architect Dick de Gunst. We gingen er in die tijd van uit dat we nooit meer dan 90 leden zouden krijgen, dus leken drie banen genoeg. De bouwopdracht werd verstrekt aan aannemer Van der Berg van de Kruisweg. Maar er kwam ook veel zelfwerkzaamheid van de leden bij kijken. We maakten zelf de terrasstoelen (naar een ontwerp van De Gunst) en – wat ik me er nu nog van herinner – we stonden met een groep onder andere ook kozijnen van het clubhuis te schilderen in de werkplaats van Van der Berg. We waren er met elkaar heel trots op dat het ging lukken zowel eigen banen als een eigen kantine te realiseren.”

De eerste banen

Pas in 1969 werden plannen uitgewerkt om drie tennisbanen, een kleedgebouw en een terras aan te leggen die volgens een strakke raming samen ƒ 90.500,- zouden gaan kosten. Er werden brieven rondgedeeld waarin Bleiswijkers werden aangemoedigd lid te worden. De contributie van seniorleden ging ƒ 80,- bedragen en die van jeugdleden ƒ 50,-; te betalen in vier termijnen. Herinneringen uit die tijd spreken van houten rackets en kinderen die speelden in de zandbak, maar ook van seniorleden die de jeugd de techniek en spelregels van tennis leerden. Ko le Clercq: “De meeste leden van het eerste uur waren ‘import’; de Bleiswijkers keken eerst de kat een beetje uit de boom, want tennis was nieuw in Bleiswijk en had in die tijd de naam elitair te zijn.”
In 1973 kwam er echter al behoefte aan uitbreiding en in de loop der jaren konden de leden spelen op achtereenvolgens 6, 8 en 10 banen. In 1983 werd een stuk aan de bestaande kantine gebouwd. In 1994 ging toenmalig voorzitter Jos Lonnee in gesprek met de gemeente om van gedachte te wisselen over privatisering. Na een eerder gesprek daarover in 1991 was niets meer vernomen en dus wilde Lonnee weten of daar nog over te praten viel. Toenmalig wethouder Kees Heugens onderzocht de mogelijkheden. En die kwamen en werden bezegeld.

30 jaar

Toenmalig wethouder Huguette Tichler was in mei 1998 present om in het jaar dat de vereniging 30 jaar bestond de opening te verrichten van het totaal vernieuwde tennispark. Tot oktober 1997 konden de leden tennissen op een achttal banen; vier van de gemeente en vier van de vereniging zelf. De banen waren nodig aan vervanging toe en ook het clubhuis moest fiks worden aangepakt. Maar naast renoveren wilde men tevens uitbreiden tot tien nieuwe banen om de 800 leden een plekje te bieden en de wachtlijst van 200 een kans te geven lid te kunnen worden. Een grote groep vrijwilligers zette er de schouders onder en het resultaat mocht gezien worden. Een goed verzorgd tennispark was tevens te danken aan groundsman Jan van den Bosch die tot z’n 83ste actief bleef voor ‘zijn’ club. Zijn vrouw Coby was jaren present achter de bar. Die taak is inmiddels overgenomen door Helma Brons en Marian Benningshof en in de avonduren door de leden. Het park wordt nu verzorgd door vrijwilligers van de parkcommissie.

Bekende gezichten

In de jaren van haar bestaan kwamen veel bekende gezichten naar de Bleiswijkse vereniging. Zoals onder andere Barry Atsma, Raemon Sluiter, Kiki Bertens, Bart en Boy Brons, maar ook Paul Haarhuis en Martin Verkerk. Ook stond en staat het Bleiswijkse tennispark al vele jaren bol van de toernooien: Oldtimerstoernooi eens in de drie jaar in Bleiswijk. Invitatietoernooi, Senioren Parktoernooi, Jeugd Parktoernooi, Ouder kind toernooi, Bunnik Plants Open Jeugdtoernooi vanaf 1985 tot 2015, Invitatietoernooi, Bleiswijk Open sinds 1979. Van alle belevenissen werd melding gemaakt in clubblad de Baanbengel. Inmiddels gaat alle info via website en mailing. Ook van de Clubkampioenschappen, de competities, de Ladder- en wintercompetities. Ereleden werden: Jan van Weede, Jos Hagenaars, Ted Kuijk en Jacques Ruigrok. Ereleden in gedachte: Andrea Schenkel en Jur Dik. Leden van verdiensten: Annette Valkenburg, Aukje Krekt en Gerard Wooning.

Voorzitters

LTV Bleiswijk kende in de 50 jaar van haar bestaan tal van voorzitters die de vereniging leidden. Een overzicht: 1968-1969 J.K. de Vries, 1969-1972 Ko le Clercq, 1972-1974 Leo Nelissen, 1974-1976 Klaas Iwema, 1976-1978 Jan Jobse, 1978-1980 Siem Thuis, 1980-1982 Dick Blok, 1982-1985 Hans Kruis, 1985-1988 Herman Tromp, 1988-1993 Jur Dik, 1993-1996 Jos Lonnee, 1996-2005 Gerard Wooning, 2005-2008 Wouter Hoppenbrouwer, 2008-2011 Rinus Olierook, 2011-2015 Evert van Moorselaar en 2015-2018 Janny van Bergen. De vereniging gaat het jubileumjaar in met voorzitter Gerben de Groot die vast van plan is het ledenaantal te laten groeien en voor te gaan in een gezonde ‘gouden’ vereniging. Op zaterdag 9 juni wordt het jubileum gevierd met alle leden.