Als deelnemer aan Lansingerlandpeilt heb ik de enquête over burgerparticipatie ingevuld. Burgerparticipatie vergroot het draagvlak voor moeilijke besluiten door gebruik te maken van de bij burgers aanwezige kennis. De gemeente heeft na een lang traject nu een visie opgesteld. Na het lezen van de visie van 15 pagina is mij duidelijk dat het helaas nog wel even zal duren voordat burgerparticipatie algemeen toegepast kan worden. Als bij het afvalbeleid burgerparticipatie was toegepast zou m.i. Diftar niet zijn ingevoerd. Voor Diftar is totaal geen draagvlak. Ik heb nog geen bewoners ontmoet die voorstander waren van Diftar. De enquête van de Afvalwijzer, waarop men zich beroept, maar waarin geen tarieven zijn genoemd, kun je niet serieus nemen en heeft veel politici op het verkeerde been gezet. Inmiddels zijn we een maand verder en zien we steeds vaker de voorspelde gevolgen, zie de ingezonden brieven in De Heraut. Het valt op dat er nu maar heel weinig restafvalcontainers worden aangeboden, men wacht tot die vol zijn. Ik zie wel meer PMD zakken. De invoering van Diftar leidt per definitie niet tot minder afval, alleen (duur!) restafval komt ergens anders terecht: de PMD zak, de GFT- of papiercontainer, of in een niet afgesloten ondergrondse container, openbare afvalbakken of het wordt zwerfafval. Het gebeurt ook al dat GFT-containers niet meer 's avond buiten gezet worden, omdat ze dan gevuld worden met restafval. Renewi laat die GFT dan staan. Minder restafval levert de gemeente vervolgens minder opbrengst en de vervuiling van PMD en GFT kan leiden tot afkeuring van partijen. Kortom: lagere opbrengsten waardoor hogere tarieven voor de bewoners.
Lang niet iedereen leest de lokale kranten of kijkt online. In de brief over Diftar die iedere woning pas enige weken na de invoering kreeg miste ik dat iedereen gratis zijn grote container voor een goedkopere kleine kan omruilen (ook in de recente communicatie enquête ontbreekt deze informatie). Voor het omwisselen is nu een wachttijd van enkele weken. Omwisselen kost weer extra geld dus nog hogere tarieven in 2024. Pas volgend jaar krijgt iedereen de rekening gepresenteerd vanaf 1 januari. Ook als men niet wist dat Diftar al was ingegaan of dat de container gratis kon worden omgewisseld. Het laatste woord hierover is vast nog niet gezegd. In Zoetermeer is vorig jaar een referendum gehouden over Diftar, 81% was tegen. Als straks de gemeenteraad tot inkeer komt en we alsnog op termijn overgaan op nascheiding (zoals in Rotterdam), moeten die kleine containers weer omgeruild worden voor een grote omdat dan de PMD er ook in moet. Over drie jaar zijn er weer nieuwe raadsverkiezingen. In Barendrecht zijn vorig jaar bij de raadsverkiezingen vanwege Diftar alle grote partijen weggevaagd door een lokale partij die zich tegen Diftar opstelde. Moeten we daarop wachten of komt men hier eerder tot inkeer?

C. van Hilten