Zondag 29 januari vond in de Open Hof kerk te Bleiswijk de jaarlijkse Senioren High Tea plaats. Naast de tea waren er de gebruikelijke drankjes en hapjes, werd een nieuw lied ingestudeerd en werd bijzondere aandacht besteed aan Letland.
Jaarlijks wordt een speculaaspoppen actie gehouden om daarmee geld bijeen te brengen. Voorzitter Fuijkkink van Stichting Hulp Letland gaf een beknopte presentatie van hun activiteiten daarginds. Zo was recent een verzorgingshuis voorzien van dubbele beglazing en waren hoognodige reparaties uitgevoerd aan sanitaire installaties.
Dat verhaal bracht mij terug naar 2007 toen mijn vrouw en ik samen met een bevriend echtpaar om soortgelijke redenen een uitgebreid bezoek aan het land brachten. Wij zagen wat de Russen dáár teweeg hadden gebracht voordat het, net als Estland en Litouwen, haar onafhankelijkheid kreeg.
De werkelijk onvoorstelbaar grote kloof tussen arm en rijk was overal zichtbaar. We ontmoetten een aantal door Nederlanders geadopteerde gezinnen waaronder het onze; een alleenstaande moeder met vier kinderen. Zij ontving een schrale overheidstoelage en was volledig aangewezen op liefdadigheid.
In Riga zie je schaamteloos grote rijkdom terwijl gezinnen zoals dat van ons, één toilet moeten delen met nog drie ándere gezinnen. Dat toilet staat wél op vijftig meter loopafstand buiten het woongebouw, dus ook bij temperaturen ver onder nul! Ondertussen staan in de Letse PC Hooftstraat chauffeurs bij kapitale voertuigen te wachten op de winkelende rijken.
Aanstaande Koningsdag wordt Letland weer onder de aandacht gebracht. Tegelijkertijd worden in een door zijn Oranjefonds geschonken tehuis soms hele jonge, ongehuwde moeders geleerd op eigen benen te staan. Door chronisch geldgebrek helaas maar een hele korte tijd.
Denk aan dat alles wanneer we WA z’n verjaardag vieren, je een oranjebittertje proeft of geniet van zo’n goudgele en ónze welvaart!

Ron van Driel
Bleiswijk