Al vele jaren is een discussie gaande over de voor- en nadelen van Rotterdam Airport. Steeds meer politieke partijen in Provinciale Staten en gemeenten spreken zich uit voor sluiting op termijn van dit vliegveld. Opvallend is dat deze discussies zich afspelen tussen politiek en allerlei belanghebbende organisaties, zoals luchthavenleiding en de actiegroep Bewoners tegen vliegtuigoverlast. Deze aanpak leidt en zal in de toekomst blijven leiden tot eindeloze discussies, zonder daadwerkelijk zicht op besluitvorming zolang de besluitvorming en regie in handen van de overheid is.
Een veel betere benadering zou zijn het instellen van een burgerberaad. In Nederland nog niet echt gebruikelijk, maar in vele andere landen zijn hier goede resultaten mee bereikt en hardnekkige problemen mee opgelost. Zinnige informatie over deze aanpak is onder meer te vinden op de website Burgerberaad.nu en in het boek “Nu is het aan ons” van Eva Rovers. Bij zo’n burgerberaad wordt door gewogen loting een groep burgers aangewezen, die onder leiding van een objectieve organisatie zich beraadt over het onderwerp en hierover een zwaarwegend advies uitbrengt. De overheid verplicht zich vooraf in principe dit advies zoveel als mogelijk te volgen bij de besluitvorming.
Een dergelijke aanpak leidt tot meer draagvlak, snellere besluitvorming en een vernieuwende vorm van democratie.

C.A.A. Ringeling