Geachte R. Jetten, minister voor Klimaat en Energie.
Als eerste wil ik mijn dank uitspreken voor uw inzet voor ons klimaat en energie.
Ik ben maar een eenvoudige burger, een burger die zich bezorgd maakt over het het milieu.
Om voor mezelf duidelijk te krijgen of ik een voorstander ben van kernenergie voor de toekomst heb ik een paar vragen aan u.
Hoeveel CO2 gaat er uitgestoten worden voor de bouw van een kerncentrales die het kabinet voor ogen heeft? Hoeveel CO2 gaat er uitgestoten worden om de beoogde centrales werkende te houden? Hoeveel CO2 gaat er uitgestoten worden om het radioactieve afval te verwerken? Hoeveel CO2 gaat er uitgestoten worden om het radioactieve afval op te slaan?
Kunt u dit alles voor mij en alle bezorgde medeburgers laten berekenen?
Ik kijk uit naar uw antwoord.

René Heijl