Cultuuraanbieders nauw betrokken bij vormgeving cultuurhuis

Succesvolle inspiratiesessie Casa Cadanza

Bergschenhoek - Met het gladstrijken van de grootste hobbel op weg naar Casa Cadanza - de financiën -, zette de gemeenteraad van Lansingerland donderdag 20 oktober definitief het licht op groen voor de realisatie van het nieuwe cultuurhuis in Berkel-Centrum West. Met als gevolg dat de eerste paal nu ook daadwerkelijk in het tweede kwartaal van 2023 wordt geslagen. Twee jaar later, in de overgang van de lente in de zomer van 2025, is de opening.

Arie van Driel

Het groene licht betekende tevens dat het projectteam Casa Cadanza verdere stappen kan zetten om het ambitieuze project verder vorm te geven. Dit gebeurt overigens door er zoveel mogelijk lokale cultuurpartijen bij te betrekken.
Het projectteam bestaat uit drie leden: Maritta Hindriks (senior beleidsadviseur cultuur), Nicole Bettonviel (projectleider marketing Casa Candanza) en Cobie de Vos (adviseur gebruiker Casa Cadanza). Hun eerste stap na het positieve geluid vanuit de gemeenteraad was het opstarten van de sollicitatieprocedures voor een directeur en een voorzitter van de Stichting Casa Cadanza. De gemeente zet dan wel de accommodatie neer, de Stichting zwaait er echter de scepter.

Inbreng

De tweede stap was de inspiratiesessie met lokale cultuuraanbieders op donderdag 24 november in de trouwzaal van het gemeentehuis. Het team streeft er immers naar om de inbreng van zoveel mogelijk cultuurpartijen bij de vormgeving van het cultuurhuis te betrekken. Het moet gezegd, de trouwzaal was tot de laatste stoel bezet met professionele en vrijwillige cultuurmedewerkers.
Titia Cnossen, in het college van B&W portefeuillehouder Cultuur, toonde zich verheugd over de massale opkomst. Al was daar eerst die duidelijk hoorbare zucht van opluchting. De wethouder: "Het is gelukt. Er komt meer geld beschikbaar voor het cultuurhuis. Het is ook hard nodig dat er in Lansingerland zo´n mooie voorziening bij komt. Om tot een goede invulling te komen, hebben wij de inbreng van onze lokale cultuuraanbieders hard nodig."

Enquête

De avond bestond uit twee delen. Deel een omvatte de opening door Maritta Hindriks, de vertoning van een 3D animatie (´om een goed gevoel bij het cultuurhuis te krijgen´) en de uitslag van de enquête onder de 2080 leden van het Burgerpanel. Van wie er daadwerkelijk 844 reageerden.
Van de invullers bleek 40 procent minimaal een keer per maand naar Casa Cadanza te gaan. Hun voorkeur: cabaret (86 procent), popmuziek (69) en moderne dans (63). 89 Procent gaf aan straks een boek te lenen in de nieuwe bibliotheek, onderdeel van het cultuurhuis. Volgens de panelleden moet dat een moderne en huiselijke sfeer uitstralen, met gezellige hoekjes waar je kunt zitten en/of werken, en veel groen.
Het eerste deel werd afgesloten met een presentatie door Mario van Vliet over de eerste vijf succesvolle jaren van Theater ´t Web in Bleiswijk.

Brainstorm

Na de pauze nam cultuurcoach Linda ter Horst (Lansingerland Beweegt) de aanwezigen mee in een creatieve brainstorm. Zij moesten kernwoorden die bij de gedachte aan Casa Cadanza boven kwamen drijven, op een post-it schrijven en die vervolgens op een van de ramen van de trouwzaal plakken. Het resultaat, ingegeven door het hoor- en zichtbare enthousiasme van de cultuuraanjagers: een lange lijst met de meest uiteenlopende kernwoorden. Van bijvoorbeeld lekker eten, ontmoetingen, inspirerend en verbindend, gezelligheid (het meest genoteerd), spiritualiteit, lange tafel tot de geur van heerlijke koffie.
De kernwoorden werden meegenomen naar de vervolgsessie, het vertalen van de post-its in beelden. In drie groepen, bedoeld om er een samenhang in te brengen, maakten de deelnemers van illustraties, koppen en foto´s uit tijdschriften en magazines een moodboard. En bleek andermaal die avond dat het met de creatieve ideeën in Lansingerland wel goed zit.

Vrijplaats

De uitkomst: Casa Cadanza wordt als cultuurhuis een vrijplaats voor alle inwoners. Waar onder meer dromen worden gerealiseerd, kunstvormen geëtaleerd, de fantasie geprikkeld en de verwondering de overhand heeft. Het belangrijkste: iedereen, van jong tot oud, moet zich er thuis voelen.