In een ingezonden brief in de Heraut van vorige week citeert Jan Pieter Blonk (Leefbaar 3B) uit een brief die de Bewonerscommissie Edelsteenbuurt heeft gestuurd aan alle raadsleden. Zijn citaat houdt in dat wij een beroep op de pro-actieve aanwijzing Driehoek Noordpolder bij de Raad van State weinig kansrijk achten. Dit citaat is echter slechts een introductie op een dringende oproep die wij met deze brief doen aan alle raadsfracties en die de heer Blonk niet memoreert. Zo lijkt het erop dat de bewoners van de Edelsteenbuurt de aanwijzing van de provincie als zoete koek slikken.
In werkelijkheid hebben wij middels onze brief de raadsfracties opgeroepen om ervoor te zorgen dat het redelijke gesprek met “de provincie” wordt aangegaan met als doel om de aanwijzing van tafel te krijgen. In de commissie Ruimte hebben we daarvoor de handen niet op elkaar gekregen. Een ruime meerderheid schikte zich in de dwingende opdracht van de provincie. De huidige gedeputeerde wonen, Anne Koning, is dan ook vastberaden en dendert over alles en iedereen heen in de drang om te bouwen. Ook over de raad van Lansingerland. Echter, binnenkort zijn er verkiezingen voor de Provinciale Staten. Wellicht kan iemand gedeputeerde Koning en haar opvolger erop wijzen dat ze met het instrument van de pro-actieve aanwijzing om twaalf extra sociale woningen gerealiseerd te krijgen met een kanon schiet op een mug en dat dit bij de kiezers aanleiding kan geven tot gefronste wenkbrauwen. Als er een opening is voor het redelijke gesprek met de provincie, dan is het nu. Dit is een oproep aan alle partijen die zowel in de Gemeenteraad van Lansingerland als in Provinciale Staten zijn vertegenwoordigd en neem daarin het ambtelijk apparaat mee.
Het feit dat de heren Blonk (Leefbaar 3B) en Jumelet (WIJ Lansingerland) een bespreekstuk hebben ingediend in de commissie Ruimte n.a.v. de pro-actieve aanwijzing siert hen. Ze geven daarmee de boodschap af dat ze als raadsfracties de pro-actieve aanwijzing voor de Driehoek Noordpolder niet als zoete koek wensen te slikken. Het is jammer dat hun bespreekstuk zich beperkte tot het instellen van beroep, dat weinig kans van slagen heeft, zoals ze zelf ook al concludeerden in de bespreking in de commissie Ruimte. Het voeren van de juiste gesprekken met de provincie kost tijd, zeker met de aankomende verkiezingen en te verwachten schuivende panelen. En zoveel tijd is er niet meer. Er is al één maand verstreken en over elf maanden moet er een bestemmingsplan liggen.
Als Bewonerscommissie Edelsteenbuurt willen we de heren Blonk en Jumelet uitdagen om met ons mee te denken over de vraag hoe we het proces Driehoek Noordpolder kunnen laten uitmonden in een evenwichtig en breed gedragen besluit, waarin ook de leefbaarheid van de Edelsteenbuurt zwaar wordt meegewogen. Heren, de koffie staat klaar om hier verder over te discussiëren en neem vooral collega’s mee die hierover ook willen meedenken.
Onze volledige brief kunt u hier lezen https://lansingerland.bestuurlijkeinformatie.nl/Reports/Document/e62fead3-c1be-4509-a84f-14054ccbdefd?documentId=53234347-6a14-499c-a137-a5e017718a54

Bewonerscommissie Edelsteenbuurt