Vorige week schreven de heren Hans van der Horst en Hans Akveld over de verplichting van de provincie om in de Driehoek Noordpolder in Berkel 165 woningen te bouwen, waarvan 50 sociale huur. Beide heren schreven dat ik een beroep bij de Raad van State niet wilde doen omdat de goede verhouding met de provincie niet verstoord mag worden. Ik heb in de commissie Ruimte niet gesproken over een goede verstandhouding met de provincie. Dit heb ik in de raadszaal gezegd: “Is het in beroep gaan bij de RvS kansrijk? Mijn inschatting is van niet. Raad van State beoordeelt of de aanwijzing conform wet- en regelgeving juridisch juist is opgesteld. En dat is het geval. Inhoudelijk toetst de Raad van State niet. De Raad van State kijkt niet naar de verkeerskundige ontsluiting. Kijkt niet naar het aantal woningen en kijkt niet naar de soort woningen. En dat is teleurstellend. Maar het is niet anders. Zodoende vinden wij dat geen beroep moet worden ingesteld bij de RVS, maar het is wel met pijn in het hart.”
Diny Verhoeff heeft, namens de bewonerscommissie Edelsteenbuurt, in een brief aan de commissie Ruimte eveneens aangegeven dat beroep instellen bij de Raad van State weinig kans heeft. Zij schrijft: “Wij achten dit beroep echter weinig kansrijk. Het gaat nu namelijk niet meer om argumenten als ontsluiting, het aandeel van de Driehoek in het grote geheel van alle woningbouwlocaties en de financiële haalbaarheid van zo’n groot aandeel sociale woningen voor projectontwikkelaars. Het gaat – in lekentaal – om de juridische basis van de aanwijzing en de juiste toepassing ervan. De juridische basis voor de aanwijzing is er in de Wet op de Ruimtelijke Ordening en de procedures voor het geven van de aanwijzing zijn – voor zover wij kunnen overzien – juist doorlopen.”
Kortom, als je in beroep gaat, moeten er aanknopingspunten zijn waarop je dat beroep baseert en die zijn er helaas niet. Dat is ook de reden dat Leefbaar 3B vindt dat het geen zin heeft om in beroep te gaan. Het college heeft aangegeven in nader overleg te gaan met de provincie. Met name de ontsluiting van de nieuwe woonwijk komt daarbij aan de orde. Leefbaar 3B blijft er bij dat een auto-ontsluiting van de Driehoek Noordpolder midden door de Edelsteenwijk onverantwoord is.

Jan Pieter Blonk
Gemeenteraadslid Leefbaar 3B