Verontwaardiging bij de politieke partijen, waaronder Leefbaar 3B en WIJ Lansingerland, afgelopen maart. De provincie Zuid-Holland durfde het aan om het voornemen uit te spreken een aanwijzing te geven om de Driehoek Noordpolder te gaan bebouwen. Dat zou de gemeente zelf wel bepalen! Gemeentebreed werd vastberaden besloten om in beroep te gaan. Helaas legde de provincie dit bezwaar en nog 170 andere bezwaren naast zich neer, zoals vorige maand bleek. De verontwaardiging was na al die maanden nog steeds aanwezig en dus was de terechte verwachting, dat de gemeente hier zeker tegen in beroep zou gaan. De gemeente werd immers nodeloos overruled door de provincie. Gelukkig is er een beroepsprocedure. En jawel, bij de vergadering van de Commissie Ruimte' afgelopen week, werd een spoedvoorstel ingediend ondertekend door Jan Pieter Blonk van Leefbaar 3B en Jan Jumelet van WIJ Lansingerland om inderdaad bij de Raad van State in beroep te gaan en zelfs opschortende werking te vragen. Jan Pieter Blonk mocht als eerste dit stevige voorstel toelichten. Wie schetst de verbazing bij de andere partijen toen de heer Blonk meedeelde dat hij zich had bedacht en er nu tegen was om bezwaar te maken. Even later gevolgd door de heer Jumelet die zich ook een dag eerder had bedacht. Het argument van beide heren was dat de goede verstandhouding met de provincie niet verstoord mocht worden. Merkwaardig want de eerste verantwoordelijkheid van raadsleden is op te komen voor de belangen van de gemeente. Of de provincie met een eventueel beroep blij is, daar zouden raadsleden zich niet om mogen bekreunen. Bovendien dwingen raadsleden, die staan voor de zaak van de gemeente ook bij de provincie veel meer respect af, dan raadsleden die het als hun hoogste taak zien de provincie te pleasen en niet ‘boos’ te maken met een beroepsprocedure. Zelden is een draai van 180 graden zo duidelijk en aantoonbaar geweest.
Hoe komt het toch dat het vertrouwen in de politiek steeds minder wordt? Maar onze dringende oproep aan de raad is terug te komen op dit besluit en alsnog met spoed in beroep te gaan onder het motto ‘Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald’. Als dat wellicht geen blijde reacties bij de provincie oproept, dan waarschijnlijk toch een beetje herstel van vertrouwen van de bewoners in de raad en de bestuurders.

Henk van der Horst en Hans Akveld
Berkel en Rodenrijs