Lansingerland – Bij onenigheid met buren kan een beroep worden gedaan op Buurtbemiddeling, een onafhankelijke organisatie in Lansingerland.
Getrainde vrijwilligers worden ingezet om te helpen door een luisterend oor te bieden, tips te geven om het gesprek met de buren aan te gaan, (ondersteuning te bieden bij) het leggen van contact met de buren, te bemiddelen tussen u en uw buren, begeleiding van een gezamenlijk gesprek met de buren en het verlenen van nazorg voor naleving van onderling gemaakte afspraken. Men gaat zeer zorgvuldig om met privégegevens en de vrijwilligers hebben een geheimhoudingsplicht. Buurtbemiddeling is gratis. Te bereiken via tel. 010 – 522 55 45 of mail naar info@buurtbemiddelinglansingerland.nl.
Meer informatie is te lezen op de website www.buurtbemiddelinglansingerland.nl .