Uit de ingezonden brieven in De Heraut van 28 september blijkt duidelijk dat er de nodige vraagtekens gezet kunnen worden bij de geplande invoering van Diftar op 1 januari 2023. Inmiddels zijn de ontbrekende tarieven te vinden op de website van de gemeente. Het vaste deel van de jaarlijkse kosten wordt voor elk huishouden gelijk: € 226,35 . Nu is dat voor 1 persoon € 247,52 en voor een gezin € 309,40. Daarbovenop komen de variabele kosten die pas begin 2024 worden geïnd. Voor een grote container € 6,83 per aanbieding, voor een kleine € 3,99 en voor een zak € 1,71.
Conclusie op basis van het raadsvoorstel: het wordt alleen goedkoper voor wie maar zelden een container of zak aanbiedt. De kosten voor de afvalheffing moeten uit de opbrengsten worden gedekt. Wordt er straks duidelijk minder restafval aangeboden dan gaan de vaste tarieven volgend jaar omhoog! Omdat voor kleine containers een lager tarief geldt, zullen velen hun container laten omruilen, dat verhoogt de toch al hoge invoeringskosten extra en leidt tot lagere opbrengsten. Er wordt nu een dure communicatieactie gevoerd. Maar het is de vraag of je met name ouderen en laaggeletterden daarmee wel bereikt. Zij worden dus mogelijk de dupe. We leven nu in een tijd met hoge inflatie en hoge energiekosten! Veel burgers die nu al moeite hebben om rond te komen, met name grotere gezinnen, ouderen met alleen AOW of een klein pensioen (vaker alleenstaand) en laagbetaalden krijgen er dus nog extra lasten van de Gemeente overheen. Ik vind daarom dat door alle onzekerheden de invoering van Diftar in 2023 ONVERANTWOORD is. De gemeenteraad doet er mijns inziens daarom verstandig aan de invoering voorlopig uit te stellen. In de tussenliggende tijd kan dan onderzoek gedaan worden naar de voor- en nadelen van nascheiding. Dat kan tot lagere kosten en tot meer gemak voor iedereen leiden o.a. door het wegvallen van de PMD zakken (we gebruiken er zo'n miljoen per jaar). Rotterdam is, zoals vele gemeenten, niet voor niets overgestapt op nascheiding en de Gemeente Westland volgt al volgende maand. Barendrecht is in augustus zelfs gestopt met Diftar. Waarom moeten wij over op een duurder en in feite verouderd systeem? Kortom leden van de Commissie Algemeen Bestuur en van de Gemeenteraad, denk alstublieft eens goed na in het belang van de bewoners van Lansingerland en loop niet blindelings achter het beleid van dit college aan.

C. van Hilten