Stichting Rotte-Verband bezorgd over plannen Klappolder

Bleiswijk - De Stichting Rotte-Verband vraagt zich naar aanleiding van het Masterplan The Greenery in de Klappolder af op welke manier de kwetsbare natuur en natuurbeleving nog beschermd kan worden tegen de bouw van hoge bedrijfspanden.

Namens de stichting reageert René van Buuren op de plannen die vorige week in de gemeenteraad van Lansingerland aan de orde kwamen en waarover in De Heraut van 28 september jongstleden werd geschreven.
Van Buuren: "Het Rottemerengebied is een groen-blauwe oase in de Randstad voor een groeiend aantal inwoners die op korte afstand van hun woning er op uit kunnen gaan. In de wetenschap dat er steeds meer inwoners komen in deze regio is het daarom van belang dat dit gebied in zijn functie behouden blijft voor inwoners en recreanten. Hier ervaren zij de rust, ruimte, natuur en cultuurhistorie van dit prachtige gebied. Hier kun je tot rust komen na de hektiek van alledag."
Dan helpt volgens de Stichting Rotte-Verband niet dat er voor het bedrijventerrein Klappolder vlak naast de Bleiswijkse Fles, onderdeel van het Rottemerengebied, plannen gemaakt worden voor logistieke dozen van 25 meter hoogte, met uitschieters tot 40 meter hoogte. "Visueel hebben we het dan over een honderden meters lange muur ter hoogte van een flatgebouw van tien verdiepingen. En dat in een tijd dat de verdozing van het landschap volop ter discussie staat in de landelijke politiek."

Reeds in 2009

De Stichting Rotte-Verband schreef reeds in 2009 dat het verhogen van de bebouwing in het bedrijventerrein aan de Rotte de waarde van het toch al smalle natuur- en recreatiegebied sterk reduceert. Van Buuren: "Ook de raad van Lansingerland deelde die mening en bepaalde de maximale hoogte op 16,5 meter. Een verhoging naar 25 meter heeft een zeer sterke negatieve invloed op de recreatieve beleving van het gebied van de Bleiswijkse Fles en de naburige prachtige Molenviergang in Zevenhuizen. Alles van waarde is weerloos! Niet alles is in geld uit te drukken. De projectontwikkelaar pretendeert in zijn promotiefilm over de bouwplannen een prachtig beeld: energiezuinige toekomstbestendige gebouwen en een betere en gezondere werkomgeving. Het is nog maar de vraag of er binnenkort überhaupt nog mensen zullen werken in deze logistieke torens met de reeds functionerende robottechnologie. Het masterplan zou ook aansluiten op de Omgevingsvisie. Opmerkelijk want de Stichting Rotte-Verband is betrokken bij het ontwikkelen van een groenblauwe visie voor Lansingerland, en dat proces is nog niet afgerond.
Toont de gemeenteraad van Lansingerland lef en kiest zij voor bescherming van de steeds meer onder druk staande groene en recreatieve waarden of kiest zij voor de verdere verrommeling van de toch al schaarse ruimte en voor de verdere wildgroei van logistieke dozen in het landschap? We gaan het binnenkort allemaal meemaken", aldus de Stichting Rotte-Verband.