Vanaf 1 januari 2023 gaan we dus over op Diftar. Onze gemeente doet voorkomen alsof dit een gunstige ontwikkeling is. Gevleugelde kreten als 'de vervuiler betaalt', 'minder restafval is minder betalen', 'samen eerlijk scheiden' enz. Om te beginnen is het nu volstrekt onduidelijk wat we dadelijk gaan betalen omdat de tarieven nog niet zijn vastgesteld. Tijdens de raadsvergadering noemde wethouder Fortuyn terloops dat het niet goedkoper zou worden. Dit voorspelt al weinig goeds. Voor de praktische uitvoering hoop ik dat er geen 'restafval Wild West' zal ontstaan. Maar zeker in de huidige economische toestand is dit niet denkbeeldig. Grote kans dat men op grote schaal zal proberen om zo weinig mogelijk restafval aan te bieden. Allerlei mogelijkheden: dumpen in andermans container, in openbare afvalbakken, in de GFT-container of 'gewoon' op straat of in de natuur. De GFT- of restafvalbak in uw tuin gaat dan natuurlijk ook een risico voor u betekenen. Het schijnt dat alle restafvalbakken sinds de invoering in 2015 al voorzien zijn van een persoonlijke chip. Daar wordt dus vanaf 1-1-2023 voor het eerst gebruik van gemaakt voor de tarifering. Er zijn diverse voorbeelden van gemeenten die zijn teruggekomen van Diftar. Veel gemeenten doen nu aan nascheiding. Dit proces is in de loop der jaren steeds efficiƫnter geworden en heeft niet de onaangename neveneffecten van hetgeen onze gemeente wil doorvoeren. Ik ben benieuwd.

A. Vergalen
Berkel en Rodenrijs