Ik heb een aantal opmerkingen over de brief 'Samen.eerlijk.scheiden' die ik in de bus heb ontvangen.
Er staat: “Mensen die minder restafval aanbieden gaan minder betalen dan...”
Krijgen we dan ook nieuwe containers met een scangedeelte? Zijn de kosten voor vervanging meegerekend?
“Let op: het gaat alleen om de aantal keren dat u restafval aanbiedt.”
Ik heb een kleine container, ben alleenwonend. Mijn buurvrouw, ook alleenwonend, heeft een grote container. Dus... de mijne is eerder vol, ergo dat betekent meer kosten voor mij.
Ik ben benieuwd hoeveel reacties de gemeente ontvangt.

J. Spaan