Afgelopen week ontving ik per post een brief van de gemeente over het nieuwe afvalstoffenbeleid per 1 januari a.s. getiteld SAMEN.EERLIJK.SCHEIDEN. Het is voor mij onbegrijpelijk dat de gemeente in deze voor veel mensen onzekere tijd, deze onzekerheid nog eens vergroot door met een belangrijke wijziging te komen met de kosten voor het inzamelen van het huishoudelijk afval. Omdat echter de behandeling in de commissie en de Raad nog moet plaatsvinden is het nu al verzenden van deze brief verwerpelijk te noemen, want dat maakt deze zaak nog onzekerder voor de bewoners. Verder staat er een lelijke onwaarheid in de brief, namelijk dat restafval niet kan worden verwerkt en dus moet worden verbrand. PMD bijvoorbeeld kan heel goed uit het restafval worden verwijderd. De opbrengst is daarbij veel hoger en van betere kwaliteit dan de opbrengst via de inzameling van PMD zoals dat nu in onze gemeente plaatsvindt. Daarom heb ik al eerder gepleit om met deze wijze van PMD inzameling te stoppen en de restafval container hiervoor te gebruiken. Dat bespaart een hoop geld en is ook nog eens goed voor het milieu, bovendien hebben we dan niet meer die lelijke bengelende zakken op straat. Invoering van het Diftar systeem is echt niet EERLIJK te noemen, omdat grote gezinnen over het algemeen meer restafval zullen hebben en dus met hogere kosten worden geconfronteerd. Er zijn echter nog meer risico’s voor hogere kosten, namelijk vanwege de vervuiling van afvalstromen GFT en oud papier/ karton omdat bewoners zo weinig mogelijk restafval willen aanbieden, ontvangen diverse gemeenten nu al minder geld voor de aangeboden afvalstromen .Ook zullen de kosten voor het opruimen van zwerfafval en het leegruimen van papierbakken oplopen. Dan hebben we het nog niet gehad over de kosten van communicatie, handhaving, verwerking van de gegevens, bezwaarschriften e.d. Bij diverse gemeenten zijn in het verre en recente verleden deze kosten dermate uit de hand gelopen dat deze uiteindelijk de inzameling van het huisvuil met Diftar moesten terugdraaien met alle gevolgen van dien. Als bewoner van Lansingerland ben ik daarom heel benieuwd hoe de diverse fracties met deze algemeen bekend zijnde problematiek zullen omgaan in hun verdere besluitvorming.

Hans de Rijke
Berkel en Rodenrijs